Omgevingsplan inzien

Het omgevingsplan van gemeente Meierijstad kunt u terugvinden op Regels op de Kaart

  • Op de verbeelding (kaart) van het omgevingsplan is te zien welke bestemming ter plaatse geldt.
  • Vervolgens kunt u in de regels van het omgevingsplan lezen hoe u deze gronden en gebouwen mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn.
  • In de toelichting van het omgevingsplan is opgenomen waarom het omgevingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en waarom voor bepaalde regels is gekozen.

U kunt door de gemeente een toets laten uitvoeren of uw plan vergunningvrij of vergunningplichtig is.

Informatieverzoek indienen

Bestemmingsplannen die ter inzage liggen

Wanneer u informatie wilt over ter inzage liggende bestemmingsplannen dan kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl. In de kennisgeving van een bestemmingsplan wordt uitgelegd hoe en wanneer u uw mening over een bestemmingsplan kunt geven.