Groen- en reststroken

De gemeente is eigenaar van groen- en reststroken en percelen grond binnen de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld landbouwgrond of groen- en reststroken. Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond gebruiken zoals in het bestemmingsplan genoemd is. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor bedrijfsmatige landbouw.

Groen- en reststroken huren of kopen

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt aan de hand van bepaalde criteria hoe zij de grond verkoopt. Deze criteria zijn opgenomen in de Nota Grondzaken 2023.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het algemene huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond is bestemd voor bedrijfsmatige landbouw.

Vragen?

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met een medewerker van de afdeling Grondzaken via telefoonnummer 14 0413 of via email naar grondzaken@meierijstad.nl.