Subsidie gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Meierijstad en bent u van plan om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren? Dan komt u mogelijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een instandhoudingssubsidie.  U vraagt de instandhoudingssubsidie aan voordat u met de werkzaamheden begint.

Aanvragen subsidie

 1. Begin pas met de werkzaamheden nadat:
 2. Lever bij de aanvraag van de subsidie een inspectierapport aan, die door een onafhankelijke deskundige is opgesteld. Onze voorkeur gaat uit naar een inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant. De gemeente Meierijstad biedt eigenaren van een gemeentelijk monument kosteloos een abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant.
 3. Zijn de werkzaamheden afgerond? Meld dit dan bij de gemeente. Wij vragen van u dan de eindafrekening en betalingsbewijzen. U ontvangt de subsidie na goedkeuring van de eindafrekening en na uitvoering werkzaamheden.

Aanmelden instandhoudingssubsidie

Benodigde bijlagen voor instandhoudingssubsidie
 • Een gespecificeerde begroting van de kosten, waarin uitgesplitst aantallen, eenheden, normen, uren, materialen, materieel en – indien van toepassing - onderaannemers;
 • Een werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, ter verduidelijking aangevuld met foto’s van de bestaande situatie;
 • Voor zover van toepassing: tekeningen (schaal 1:100) waarop zowel de bestaande als de nieuw te maken toestand van het monument staan;
 • Voor zover van toepassing: detailtekeningen (schaal 1:5) waarop zowel de bestaande als de nieuw te maken onderdelen staan;
 • Voor zover van toepassing een overzicht met onderbouwing van het voorgestelde kleurgebruik;
 • Voor zover van toepassing een onderzoek naar de vocht- en zoutbelasting van de ondergrond en een advies voor het toe te passen pleister- en verfsysteem op steenachtige ondergronden;
 • De naam en het adres van de aannemer(s) / uitvoerende bedrijven;
 • Een onderbouwing van de noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden, bijvoorbeeld aan de hand van een recent inspectierapport (van de Monumentenwacht Noord-Brabant of een andere vergelijkbare onafhankelijke deskundige). Uit dit rapport moet de staat van onderhoud blijken en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om het object in goede staat te houden c.q. terug te brengen.