Huisnummer aanvragen

Een eigen huisnummer is nodig voor de post en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Heeft u geen eigen huisnummer? Dan kunt u dat aanvragen bij de gemeente.

Belangrijke informatie: u hoeft geen huisnummer aan te vragen als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Bij een nieuwe omgevingsvergunning krijgt u namelijk automatisch een huisnummer (als de aanvraag aan de voorwaarden hiervoor voldoet).

Hoe werkt het?

Gaat u (ver)bouwen en heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd? Doe dan eerst een vergunningscheck op de site van het omgevingsloket om te controleren of u die nodig heeft. Wanneer u een woning of bedrijfsruimte splitst, is dat meestal wel het geval. U kunt dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u op deze pagina een huisnummer aanvragen. Dit doet u door het formulier in te vullen en de benodigde documenten mee te sturen. Hierna onderzoekt de gemeente uw aanvraag door te controleren of voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De woning is zelfstandig (dit is het geval wanneer eigen voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken aanwezig zijn);
  • De woning heeft een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis;
  • De woning heeft een eigen voor- of achterdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen;
  • De woning kan als zelfstandige woning of bedrijfsruimte worden verkocht of verhuurd.

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een huisnummer. De gemeente registreert het huisnummer waarna het systeem het huisnummer beschikbaar maakt voor (semi-) overheden zoals de Belastingdienst. U geeft zelf uw huisnummer door aan andere instanties die uw adres moeten weten.

Vraag een huisnummer aan

Nodig bij uw aanvraag

Om te kunnen beoordelen of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het toekennen van een huisnummer zijn de volgende gegevens nodig:

  • Een situatieschets (tekening) van de woning of bedrijfsruimte waarvoor u een huisnummer aanvraagt;
  • Een plattegrond met maatvoering en indeling van de ruimte of het gebouw in de oude en nieuwe situatie.