Mantelzorgcompliment

Met het Mantelzorgcompliment wil de gemeente Meierijstad jaarlijks de mantelzorgers bedanken voor al hun goede zorgen. Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met een totale waarde van € 60,-. Gemeente Meierijstad heeft al vele mantelzorgers blij kunnen maken met deze cadeaubonnen.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

  • u ontvangt als zorgvrager minimaal 8 uur per week zorg
  • deze zorg ontvangt u al langer dan 3 maanden
  • u bent als zorgvrager woonachtig in de gemeente Meierijstad

De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in de gemeente Meierijstad te wonen.

Hoe kan het mantelzorgcompliment aangevraagd worden?

  1. Het mantelzorgcompliment wordt altijd door of namens de zorgvrager aangevraagd. Het is handig om dit samen met uw mantelzorger te doen. U hebt namelijk bij de aanvraag ook de gegevens nodig van uw mantelzorger.
  2. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de zorgvrager per e-mail een afhaalbewijs.
  3. Op vertoon van dit afhaalbewijs mag de zorgvrager of de mantelzorger het mantelzorgcompliment ophalen.
  4. Het mantelzorgcompliment wordt opgehaald tijdens het uitreikmoment, in de kern waar de zorgvrager woonachtig is.

Aanmelden compliment

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de aanvraag en registratie te verwerken. Voor meer informatie ga naar het overzicht verwerkingen persoonsgegevens

Na de aanvraag

Als u het formulier correct heeft ingevuld, ontvangt u een bevestigingsmail van de aanvraag. Wij organiseren in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Meierijstad een aantal momenten waarop het mantelzorgcompliment kan worden opgehaald.

Ophaalmoment 2022

Mantelzorgcomplimenten die aangevraagd worden in de maanden mei, juni, juli en augustus worden uitgereikt in de maand september 2022. De exacte datum volgt nog.