Mantelzorgcompliment

Met het Mantelzorgcompliment wil de gemeente Meierijstad jaarlijks de mantelzorgers bedanken voor al hun goede zorgen. Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met een totale waarde van € 60,-. Gemeente Meierijstad heeft al vele mantelzorgers blij kunnen maken met deze cadeaubonnen.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

  • u ontvangt als zorgvrager minimaal 8 uur per week zorg
  • deze zorg ontvangt u al langer dan 3 maanden
  • u woont als zorgvrager in de gemeente Meierijstad. De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in de gemeente Meierijstad te wonen.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Het mantelzorgcompliment wordt altijd namens de zorgvrager aangevraagd. De mantelzorger kan hier uiteraard bij helpen. U hebt bij de aanvraag ook de gegevens nodig van uw mantelzorger.

Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de zorgvrager per e-mail een afhaalbewijs. Daarin staat meer informatie over het ophalen van het mantelzorgcompliment.

Aanmelden mantelzorgcompliment

Na de aanvraag

Wij organiseren in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Meierijstad een aantal momenten waarop het mantelzorgcompliment kan worden opgehaald. Het volgende moment zal in mei plaatsvinden. U ontvangt hier eind april bericht over.