Voorkom natuurbrand

Hoe voorkom je een natuurbrand en wat kun je doen als er een natuurbrand is.

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Hoe voorkom je een natuurbrand en wat kun je doen als er een natuurbrand is. 

Wat als er brand is

 • Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de natuurbrand door. 
 • Probeer een grote brand niet zelf te blussen. 
 • Verlaat de plek in de richting van de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. 
 • Loop niet voor de brand uit, blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Tips om brand te voorkomen

 • Let op waar je je auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
 • Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet u zich daar uiteraard aan houden.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
 • Houd je wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.
 • Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van natuurbrand.

Andere tips

 • Geef hulpdiensten de ruimte! Parkeer niet op bospaden of toegangswegen. In geval van brand moeten brandweervoertuigen vrij baan hebben.
 • Wees extra alert als je op een heideveld of in een dennenbos bent. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

Vermoed je brandstichting? 

 • Maak foto's of een filmpje van de situatie.
 • Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.

Hoe bepaal ik mijn locatie?

De 112-meldkamer maakt gebruik van sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon dus bij de hand. Oriënteer je in andere gevallen met behulp van de aanwezige aanduidingen van fietsrouteknooppunten of ANWB-paddenstoelen.

Wat doet de brandweer

Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
 • Aanwezigheid van bluswater.
 • Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
 • Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen.

Meer informatie

Ga naar www.brandweer.nl/natuurbrand