Vrijwilligersverzekering

Heeft u schade en bent u vrijwilliger, mantelzorger of loopt u een maatschappelijke stage? Uw schade kunt u onder de volgende voorwaarden vergoed krijgen via de vrijwilligersverzekering:

  • u verricht onbetaald werk binnen/voor een organisatie, of
  • u doet werk voor de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang is gemoeid.

U hoeft zich niet aan te melden voor de vrijwilligersverzekering. 

Melden van schade

Heeft u schade? Meld dit dan via het schadeformulier. Download het schadeformulier, print het uit en vul het in. Stuur het ingevulde formulier naar Meierijstad op. Het mailadres is schade@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER).

Wat is verzekerd

Met de vrijwilligersverzekering bent automatisch verzekerd voor

  • Schade tijdens de uitvoering van het werk en
  • Schade tijdens de heen- en terugreis.

De vrijwilligersverzekering is een aanvulling op uw eigen verzekeringen dan wel op de verzekering van de organisatie waarvoor u werkt. Opzeggen van deze verzekeringen is niet verstandig. De vrijwilligersverzekering dekt namelijk niet alle risico’s.

Hieronder vindt u alle zaken die door de vrijwilligersverzekering worden gedekt:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers: als u als vrijwilliger lichamelijke schade of schade aan persoonlijke eigendommen oploopt als gevolg van een ongeval.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers: als u als vrijwilliger schade veroorzaakt aan de eigendommen van anderen.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen: als de vrijwilligersorganisatie verantwoordelijk wordt gesteld voor schade die u als vrijwilliger heeft toegebracht aan (eigendommen van) derden.
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers: als bestuursleden van een organisatie of vereniging aansprakelijk worden gesteld voor schade die u als vrijwilliger heeft veroorzaakt. Voorbeeld: iemand is voorzitter van de lokale voetbalvereniging. De penningmeester gaat over tot aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd omdat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen: als u als vrijwilliger lichamelijke schade of schade aan uw voertuig oploopt als gevolg van een verkeersongeval. 
  • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers: als u als vrijwilliger juridisch advies en/of rechtsbijstand nodig heeft.
Hoogte schadevergoeding

Aan de vergoeding die u kunt ontvangen zijn maxima bedragen verbonden. Deze vallen binnen de grenzen die de Belastingdienst hieraan stelt. Kijk voor de bedragen op: belastingdienst.nl

Kosten

De kosten voor de vrijwilligersverzekering worden betaald door de gemeente Meierijstad.

Advies voor vrijwilligersorganisaties

Wij adviseren vrijwilligersorganisaties om de inhoud van de dekking te vergelijken met die van lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan daarbij helpen. Meer informatie? Bel dan Even Apeldoorn. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is 055 579 81 64.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering verwijzen wij u naar de website van de VNG Vrijwilligersverzekering. Hierop staan de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Ook vindt u hier contactgegevens van de specialisten bij Centraal beheer.