Spelregels geluidsopnamen

De gemeente Meierijstad staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval bieden wij een alternatief aan.

Wat zijn de spelregels voor het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met bestuurders en/of ambtenaren?  

  1. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wil maken
  2. U verstrekt de gemeente Meierijstad een kopie van de opname als de gemeente dat wenst (of vice versa als de gemeente de opname maakt)
  3. Noch u noch de gemeente knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld
  4. Noch u noch de gemeente verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.