Lezerspanel Klare Taal

Maak samen met ons brieven en formulieren van de gemeente leesbaar, dus duidelijker door middel van klare taal.

Vindt u de brieven en formulieren van de gemeente aan inwoners duidelijk genoeg? Zijn ze goed leesbaar? Wordt er klare taal gebruikt? Hoe zou het anders moeten om de teksten begrijpelijker te maken? En bent u inwoner van Meierijstad?

Dan kunt u zich online aanmelden voor het lezerspanel Klare Taal. Deelname is op vrijwillige basis.

Aanmelden lezerspanel