Vitaal Buitengebied

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Vitaal Buitengebied? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

De kunst is de juiste balans te vinden en te houden tussen:

  • agrarische bedrijvigheid
  • natuur en landschap
  • recreatie en toerisme
  • de inwoners

Speerpunten

Deze 10 speerpunten vormen de ‘Agenda Vitaal Buitengebied’ en krijgen de komende tijd de aandacht:

1. Wat wordt het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing?

In de afgelopen jaren zijn veel agrarische bedrijven gestopt en ook de komende jaren zullen naar verwachting nog veel bedrijven gaan stoppen. Dit roept de vraag op wat gaat er met de vrijkomende agrarische bebouwing gebeuren? Doel van dit speerpunt is om te komen tot een kader voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

2. Wat wordt het kwaliteitskader voor de opwekking van duurzame energie?

Bij de gemeente wordt met regelmaat geïnformeerd naar de mogelijkheden om in het buitengebied een zonnepanelenpark te realiseren. Naast zon zijn ook andere duurzame energiebronnen belangrijk. Doel van dit speerpunt is om te komen tot een kader voor de opwekking van duurzame energie in het buitengebied.

3. Wat wordt het kwaliteitskader voor geur en fijnstof?

Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor mens en ecosystemen. Naast luchtkwaliteit speelt ook geurhinder een rol in hoe wij onze leefomgeving ervaren. Geur is overal om ons heen. Als geur een negatief effect heeft, spreken we van geurhinder of stankoverlast. Doel van dit speerpunt is om te komen tot een kader voor geur en fijnstof.

4. Wat wordt het kwaliteitskader voor agrarische bedrijvigheid?

Naast stoppende bedrijven zijn en er ook groeiende/startende bedrijven. Doel van dit speerpunt is om te komen tot een kader voor omschakeling, uitbreiding, (nieuw)vestiging en verplaatsing van agrarische bedrijven in het buitengebied.

5. Wat wordt het kwaliteitskader voor woningbouw in het buitengebied?

Bij de gemeente wordt met regelmaat geïnformeerd naar de mogelijkheden om in het buitengebied een nieuwe woning te bouwen op locaties waar geen woning aanwezig is en ook geen woonbestemming is toegekend. Doel van dit speerpunt is om te
komen tot een kader voor woningbouw in het buitengebied. Daarbij wordt ook gekeken naar bestaande woningen (o.a. inhoud en oppervlakte bijgebouwen).

6. Wat wordt de natuur- en landschapsvisie?

Doel van dit speerpunt is om te komen tot een natuur- en landschapsvisie waarin uitwerking gegeven wordt aan de doelen, opgaven en kansen voor natuur en landschap. Daarbij wordt ook gekeken naar de richtlijnen voor landschappelijke inpassing en een regeling voor kwaliteitsverbetering van het landschap.

7. Wat wordt het kwaliteitskader voor teelt ondersteunende voorzieningen?

Om de teelt van hoogwaardige producten te kunnen blijven garanderen en te kunnen voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen van de consument, maken groente- en fruittelers steeds meer gebruik van teelt ondersteunende voorzieningen. Doel van dit speerpunt is om te komen tot een kader voor teelt ondersteunende voorzieningen in het buitengebied.

8. Wat wordt het kwaliteitskader voor niet-agrarische bedrijvigheid?

Op veel locaties in het buitengebied zijn niet-agrarische bedrijven gevestigd. Ze zijn daar vaak van oudsher aanwezig, kleinschalig begonnen en langzaam gegroeid. Doel van dit vraagstuk is om te komen tot een kader voor uitbreiding, (nieuw)vestiging en verplaatsing van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied.

9. Hoe kunnen we de toegankelijkheid van het buitengebied vergroten?

Om volop van al het moois in het buitengebied te kunnen genieten is toegankelijkheid een belangrijke voorwaarde. Doel van dit vraagstuk is om te bekijken hoe we de toegankelijkheid (bv. ommetjes) voor bewoners en recreanten kunnen vergroten.

10. Hoe kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied verhogen?

Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en micro-organisme. Veel verschillende dier- en plantensoorten zorgen voor een robuuste natuur die tegen een stootje kan. Doel van dit vraagstuk is om te bekijken hoe we de biodiversiteit in het buitengebied van Meierijstad kunnen verhogen.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Vitaal Buitengebied? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief. Zodra er weer een nieuwe nieuwsbrief is ontvangt u deze per mail. Heeft u zelf een onderwerp voor de volgende nieuwsbrief, stuur dan een mail aan vitaalbuitengebied@meierijstad.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de e-mail nieuwsbrief. Hier kunt u lezen hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens.