Melding bijeenkomsten paracommerciële activiteiten

Informatie vooraf

De Drank- en Horecawet verplicht de gemeente Meierijstad om regels op te stellen waaraan paracommerciële instellingen zich moeten houden bij het verkopen van alcoholhoudende drank. Het doel is om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Deze regels staan in onze APV (artikel 2.34). Als u werkt voor een vereniging of stichting en u wilt een bijeenkomst organiseren, dan kan het zijn dat u deze bijeenkomst bij de gemeente moet melden.

Via dit formulier doet u een melding van een paracommerciële activiteit. Om zeker te weten dat u een melding moet doen volgt dadelijk eerst een checklist, door alle stappen te volgen wijst het formulier zich vanzelf.