Zienswijze

Informatie vooraf

Via dit formulier dient u een zienswijze in. 

Ontwerpbesluit of -plan

U heeft 6 weken de tijd om een zienswijze kenbaar te maken tegen een ontwerpbesluit omgevingsvergunning of een ontwerpbestemmingsplan. Deze termijn begint op de dag nadat het ontwerpbesluit is bekendgemaakt.

Voornemen handhavingsbesluit

In het voornemen staat binnen welke termijn u uw zienswijze tegen een voornemen kenbaar kunt maken. Meestal is dat een termijn van 2 weken. De termijn begint op de dag van verzending van het voornemen.

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 10 minuten. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan. Blijft u tijdens het invullen van het formulier langer dan 15 minuten op dezelfde pagina? Dan wordt u vanwege de veiligheid van uw gegevens automatisch uitgelogd.

Kenmerk

Ontwerpbesluiten en handhavingsbesluiten hebben een kenmerk. Weet u dit kenmerk, hou het dan bij de hand zodat u het in kunt vullen.

Bijlagen

Een compleet formulier kunnen wij sneller behandelen. Heeft u onderstaande documenten, voeg ze dan toe.

  • Eventuele documenten die uw zienswijze verduidelijken

Inloggen

Om verder te gaan met dit formulier logt u in met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2, nog niet verplicht). Houd de volgende gegevens bij de hand.