Plastic, Metaal en Drankpakken (PMD)

Ophaalplekken, wat mag in de zak, zak niet meegenomen