Plastic niet meegenomen

U kunt direct contact opnemen met Van Kaathoven.

U kunt direct contact opnemen met de afvalinzamelaar Van Kaathoven via 0413 - 48 16 20. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede huisvuilinzameling. Van Kaathoven kan u direct verder helpen.