Contact afdeling belastingen

Voor vragen over de gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking kunt u met ons contact opnemen.

Telefonisch

Via telefoonnummer  0413 38 10 30. Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Belt u met een vraag over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde? Hou uw BSN (Burger servicenummer) dan bij de hand. In de eerste weken nadat de aanslagen zijn verstuurd, kan het zijn dat de medewerkers telefonisch bezet zijn in verband met de drukte. U kunt het dan op een later tijdstip nogmaals proberen.

E-mail

Hulp nodig?

Hulp nodig bij het invullen van formulieren of het aanvragen van bijvoorbeeld automatische incasso? Dan kunt u tijdens het inloopspreekuur terecht bij de formulierenbrigade.