De Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert elk jaar als onafhankelijk toezichthouder of gemeenten de regels van de Wet WOZ goed uitvoeren. Nog voordat de WOZ-waarden bekend worden gemaakt. Hierdoor kunt u op de WOZ-waarde vertrouwen.

De gemeente moet eerst toestemming krijgen van de Waarderingskamer voor het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Website Waarderingskamer