Meepraten

Beeldvormende avond, spreekrecht, brief aan de raad, vergaderkalender en bijwonen van een vergadering.

Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen onderwerpen aandragen bij de agendacommissie. Het gaat om onderwerpen waarover zij informatie willen delen met de raad. Via de griffie kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de agendacommissie.
Het is aan de agendacommissie om te besluiten of en zo ja wanneer de onderwerpen te agenderen voor een  beeldvormende avond.

Beeldvormende avond

Inspreken

Over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken. Uitgangspunt is vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen raads- en commissieleden vragen stellen.

Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.

Let op: De beeldvormende avond wordt live uitgezonden. Zie daarvoor de videoregistraties 

Aanmelding 

Uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaand aan de dag van de beeldvormende avond.

Aanmelden spreekrecht beeldvormende avond 

Meer informatie: griffie@meierijstad.nl  

Commissies

Spreekrecht

Over onderwerpen die op de agenda van de commissies staan kan worden ingesproken. Er geldt een aantal uitzonderingen, zoals benoemingen en voordrachten. Er geldt een maximale spreektijd van vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen commissieleden korte, verhelderende vragen stellen. Discussie met de commissieleden is niet mogelijk. De voorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inspreekbijdrage.

Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.

Let op: De commissievergadering wordt live uitgezonden. Bekijk een uitzending 

Aanmelding 

Uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaand aan de dag van de commissievergadering.

Aanmelden spreekrecht commissies

Meer informatie: griffie@meierijstad.nl  

Uitleg spreekrecht

Brief aan de gemeenteraad

U kunt ook een brief aan de gemeenteraad schrijven. Op deze manier kunt u aandacht vragen voor een onderwerp. De e-mail of brief komt dan op de lijst van 'ingekomen stukken' van de raad. Deze worden niet getoond op de website. Dat heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeenteraad ziet de brieven wel via een intern raadsinformatiesysteem.

Stuur een brief digitaal naar griffie@meierijstad.nl 

Of stuur een brief naar de griffie via:

Postadres Meierijstad
Postbus  10.001
5460 DA Veghel

Vergaderkalender

Om op de hoogte te blijven van de bijeenkomsten van de gemeenteraad, kunt u de agenda bekijken. Hierin in te zien welke onderwerpen worden besproken en wanneer.

Vergaderkalender

Vergaderingen bijwonen

De raads- en commissievergaderingen en de beeldvormende avonden zijn openbaar. U bent altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De vergaderingen zijn in het bestuurscentrum van Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. U kunt zo naar binnenlopen en op de publieke tribune gaan zitten.

Ook thuis kunt u de vergadering bekijken. Ze worden live uitgezonden via de website.