Gemeenteraad

Raadsleden, meepraten en uitzendingen raadsbijeenkomsten

 • Alle informatie over de raad

  Alle informatie over de raads- en burgercommissieleden vindt u op de website van de gemeenteraad. Hier vindt u ook alle vergaderdata en kunt u de vergaderstukken raadplegen.

 • De fracties stellen zich voor

  Korte filmpjes van de fracties (duur ongeveer 1 minuut)

 • Uitzendingen raadsbijeenkomsten

  Live videoregistraties, videoarchief.

 • Mee in de raad

  Video’s waarin aan de hand van wisselende onderwerpen het proces van de raad wordt doorlopen.

 • Meepraten

  Beeldvormende avond, spreekrecht, brief aan de raad, vergaderkalender en bijwonen van een vergadering.

 • Rekenkamer Meierijstad

  De rekenkamer Meierijstad is een onafhankelijk orgaan dat is ingesteld door de gemeenteraad Meierijstad. Het doel van de rekenkamer is om waarde toe te voegen aan goed lokaal bestuur en de publieke verantwoording daarover.

 • Vraagbaak

  Verwijzing naar website www.meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl waar u antwoord krijg op de meest gestelde vragen.