Gemeenteraad

Raadsleden, meepraten en uitzendingen raadsbijeenkomsten

 • Alle informatie over de raad

  Alle informatie over de raads- en burgercommissieleden vindt u op de website van de gemeenteraad. Hier vindt u ook alle vergaderdata en kunt u de vergaderstukken raadplegen.

 • Uitzendingen raadsbijeenkomsten

  Live videoregistraties, videoarchief.

 • Interviews met raadsleden

  Een lijst met alle raadsleden is te raadplegen via de website meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl

 • Interviews met burgercommissieleden

  Een lijst met alle burgercommissieleden is te raadplegen via de website meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl.

 • Mee in de raad

  Video’s waarin aan de hand van wisselende onderwerpen het proces van de raad wordt doorlopen.

 • Meepraten

  Beeldvormende avond, spreekrecht, brief aan de raad, vergaderkalender en bijwonen van een vergadering.

 • Rekenkamer Meierijstad

  De Rekenkamer Meierijstad bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders.

 • Vraagbaak

  Verwijzing naar website www.meierijstad.bestuurlijkeinformatie.nl waar u antwoord krijg op de meest gestelde vragen.