Boek: Atlas van Verbeelding

Verkooppunten boek Atlas van Verbeelding 

De Atlas van Verbeelding is uitgegeven door Uitgeverij Blauwdruk.

De Atlas is verkrijgbaar via

  • www.uitgeverijblauwdruk.nl 
  • de Bruna 
  • Bol.com  
  • Bookspot
  • boekhandel Adriaan Heinen in Den Bosch
  • boekhandel Boek- en kantoorboekhandel Schellen in Veghel
  • boekhandel Linnaeus Amsterdam 
  • Postma & Cohen Boekv. Joure
  • Primera Schipperheijn Mill Mill

Kosten: € 37,50.

Uitleg boek

In de Atlas van de Verbeelding zijn onderzoek en tot de verbeelding sprekende radicale conceptuele benaderingen in samenhang vertaald in krachtige visuele en ruimtelijke uitspraken.

5 Belangrijke thema's in de Atlas van Verbeelding

Meierijstad als stad

Ontwaakt een reus? De groeipotentie van Meierijstad, een nieuw zelfbewustzijn. Welke ruimtelijke, politieke, culturele en economische ontwikkelingspatronen dienen zich aan?

Meierijstad Luilekkerland

van het goede leven, het besef van rijkdom, de welvaart beter verdelen, de robuuste natuur en sociale samenhang versterken, een sociale interactie cultiveren en het welgedaan genieten als basis van ons bestaan? Aantrekkelijke woon- en werkgemeenschappen.

Meierijstad, tweeling van Brainport Eindhoven

Brainport met zijn snelle evolutie van de virtuele wereld en Meierijstad die de echte wereld van makers toont. Maakindustrie met een unieke cultuur en belevingswaarden en waar technologie en traditie elkaar versterken.

Meierijstad, autonoom, zelfvoorzienend en circulair

Meierijstad als uniek ecosysteem van inwoners, ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen waarin innovatie en duurzaamheid voorop staan. Van circulair produceren naar gezond eten en leven.

Meierijstad, Food hotspot van Europa

Meierijstad met innovatieve agrarische voedselproductie en hypermoderne slagkracht van food-bedrijven dat alle aspecten van het leven, het landschap en economie raakt.