Woensdag 1 november participatieavond

Rapportage participatieavond 1 november 2023

Op 1 november 2023 gingen we samen met inwoners en belanghebbenden in gesprek over de Toekomstvisie van Meierijstad. We spraken over de grote opgaven waar Meierijstad voor staat. Uit deze gesprekken hebben we veel informatie opgehaald.

Wat is er aan bod gekomen?

In deel A staat per thema en onderwerp een verslag van de opbrengsten uit de groepsgesprekken.

In deel B zijn de individuele biljetten uitgewerkt per thema.

Op basis van deze uitkomsten en die uit eerdere fases, werken we nu aan mogelijke toekomstscenario’s. Binnen de scenario’s worden de opgaven in samenhang bekeken. De toekomstscenario’s vormen een hulpmiddel om keuzes te maken en toe te werken naar de Toekomstvisie Meierijstad 2035.

U kunt de rapportage eventueel ook als Pdf document downloaden (Pdf 601 kB).

De opgaven

Ga naar het overzicht van de opgaven