Bijstand

Bijstandsuitkering en bijzondere bijstand.

  • Bijstandsuitkering

    Uitkering als uw inkomen te laag is om de algemene kosten van het bestaan, zoals de huur en het eten en drinken, te betalen.

  • Bijzondere bijstand

    Bijzondere bijstand is bedoeld om u te helpen met de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals extra kosten door ziekte en kosten van bewindvoering.

  • Bijstand en inkomsten (vrijlating)

    Komt u in aanmerking voor een inkomstenvrijlating? Dan mag u een gedeelte van loon houden en dat niet al uw loon wordt gekort op uw uitkering.