Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor speciale schoenen, dieetkosten of extra stookkosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Direct aanvragen (Bereken uw Recht)

U kunt ook het formulier downloaden

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten echt nodig (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft, zoals de huur, energielasten, telefoonkosten, of meubels. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen. U kunt wel bijzondere bijstand aanvragen voor kosten als: eigen bijdrage thuiszorg, extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang, medische hulpmiddelen of rechtshulp, eigen bijdrage personenalarmering of maaltijdvoorziening. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn. De kosten kunnen eenmalig zijn maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente.

Let op: vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • omschrijving van de bijzondere kosten

Deel van kosten zelf betalen

U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen, als uw vermogen niet hoger is dan de geldende bijstandsnorm. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt. Als wij ontdekken dat de bijstand niet besteedt is aan datgene waar de gemeente het voor heeft verstrekt, dan kunnen wij de Bijzondere Bijstand terugvorderen.

Vragen?