Aanvragen bijstandsuitkering

Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. 

Bijstandsuitkering aanvragen

Wilt u een uitkering aanvragen, meld u dan via www.werk.nl  bij de gemeente. Na deze melding zal een medewerker van de gemeente binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. De bijstand kan ook worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

Ga direct naar werk.nl

Nodig voor de afspraak

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2024 geldt het volgende:
  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 7.575,00 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 15.150,00 hebben.
  • Hebt u meer dan € 63.900,00 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.
 • De hoogte van uw uitkering en de voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u bij de rijksoverheid
 • Informatie van de rijksoverheid over wanneer u recht hebt op bijstand
Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.