Bijstand, vakantie melden

Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

Wanneer stopt uitkering

De gemeente stopt uw uitkering als u langer dan het totaal aan vakantiedagen op vakantie bent. Dit gebeurt op de 1e dag dat u over het maximaal aantal dagen heen bent gegaan.

Hoeveel vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen hangt af van uw leeftijd.

  • Jonger dan de AOW-leeftijd: u mag in totaal 4 weken per jaar op vakantie.
  • AOW-leeftijd of ouder: u mag in totaal 13 weken per jaar op vakantie.

De dag van vertrek wordt niet meegeteld als vakantiedag. De dag van terugkeer wel. 

Vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier.