Terugbetalen door ex-partner of ouder

De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

 • uw kind jonger dan 21 jaar;
 • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote;
 • uw (ex-)geregistreerd partner

Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan de bijstand op u verhalen zolang u een onderhoudsplicht hebt.

Een aantal voorbeelden

De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U hebt kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U hebt een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Hoeveel terugbetalen

Hoeveel u moet terugbetalen verschilt per situatie. Zo kunnen wij u vragen om:

 • een echtscheidingsbeschikking
 • een alimentatiebeschikking
 • een bewijs van schenking
 • een bewijs van erfenis
 • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex-partner

Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier.