Bijstand, instelling of tehuis

Bent u 18, 19 of 20 en verblijft u in een instelling? Dan ontvangt u geen uitkering. U kunt immers een beroep doen op uw ouders. Is dit laatste niet mogelijk, dan kan u onder omstandigheden toch nog in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Bent u 21 jaar of ouder en verblijft u in een inrichting (een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis) en heeft u geen of weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Deze bestaat uit zak- en kleedgeld.

Ontvangt u al een bijstandsuitkering en gaat u naar een instelling? Dan verlagen wij deze uitkering. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals huur) niet meer zelf te betalen.

Heeft u nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier.

Aanvragen bijstanduitkering

U kunt uw uitkering aanvragen via www.werk.nl. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Hoogte algemene bijstand

De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld als één van u beiden in een inrichting verblijft. Of als u niet de gehele week in de inrichting verblijft. Doorgaans is de hoogte:

  • voor een alleenstaande of alleenstaande ouder: € 345,69 per maand.
  • voor gehuwden die samen in een inrichting wonen: € 537,69 per maand

De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2022.

Daarnaast ontvangt u maandelijks een bijdrage in verband met premie Zorgverzekeringswet. Deze bedraagt

  • voor een alleenstaande € 34,- en
  • voor gehuwden € 79,- per maand