Regeling maatschappelijke participatie

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheekabonnement betalen? Zit een bezoek aan een museum er niet in? Of kunnen uw kinderen geen lid worden van een sportvereniging of muzieklessen volgen? Misschien kunt u gebruik maken van de Regeling maatschappelijke participatie.

Direct aanvragen  (Bereken uw recht)

U kunt ook het formulier downloaden

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Voorwaarden

De Regeling maatschappelijke participatie is bedoeld voor inwoners van de gemeente met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. Het doel van de regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten en daarvoor een financiële bijdrage te geven.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • abonnementen en (seizoen-)kaartjes voor: zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea en kunstuitleen
  • contributies voor sport-, zang-, ouderen- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke partijen en vakbonden, hobbyclub en kosten sportattributen
  • cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuisactiviteiten, emancipatieactiviteiten en ouderbijdragen
  • éénmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan dierentuin en pretpark

Of u een bijdrage krijgt hangt ook af van uw vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het vermogen van uw gezinsleden.

De vermogensgrens voor gehuwden en alleenstaande ouders is € 15.150,-
De vermogensgrens voor een alleenstaande is € 7.575​​​​​,-

Meenemen bij de afspraak

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U moet er rekening mee houden dat deze gegevens bij een nadere controle alsnog opgevraagd kunnen worden.  

De bijdrage is voor de periode van één jaar voor 2024:

  • volwassen gezinslid: € 239,-
  • (schoolgaand) kind: € 322,-

Automatisch bericht 

Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht zodra zij aan de voorwaarden voldoen. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.

Speciaal voor kinderen

Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport en/of welzijnsactiviteiten. Vooral mensen met een laag inkomen zijn geneigd op deze kosten te besparen. De gemeente Meierijstad heeft daarom een bijdrageregeling voor ouders met een laag inkomen. 

De vergoeding kan door ouders worden gebruikt voor contributies (sportclubs, verenigingen, muziekles), cursusgelden, abonnementen (bibliotheek, internet), sportkleding, eenmalige activiteiten/uitstapjes en schoolkosten.

Voorwaarden

U kunt aanspraak maken op deze regeling:

  1. als uw inkomen de afgelopen twaalf maanden maximaal 120% van de bijstandsnorm was
  2. als uw vermogen de afgelopen twaalf maanden gelijk aan of minder dan de normen van de Participatiewet was.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Komt u niet in aanmerking voor een Bijdrage Maatschappelijke Participatie voor uw kind? Dan kan het Jeugdfonds sport en cultuur mogelijk een oplossing bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Toegang van de gemeente Meierijstad, telefoon: 14 0413, e-mail: info@meierijstad.nl