Jeugdfonds Sport en Cultuur

Kom je niet in aanmerking voor de regeling Maatschappelijke Participatie dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur wellicht een oplossing zijn.

Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport en/of welzijnsactiviteiten. Vooral mensen met een laag inkomen zijn geneigd op deze kosten te besparen. De gemeente Meierijstad heeft daarom een regeling Maatschappelijke Participatie voor ouders met een laag inkomen.

Kom je niet in aanmerking voor deze regeling, dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur mogelijk een oplossing bieden. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of toneelvereniging.

Aanvraag indienen

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Voorbeelden van een intermediair zijn bijvoorbeeld een juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het sociaal wijkteam. Een overzicht van onze intermediairs vind je op de website van het fonds.

Sport

Het Jeugdfonds geeft kinderen (4-17 jaar), die leven in gezinnen waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn, de kans te gaan sporten. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie van de vereniging, sportkleding of sportattributen tot een bedrag van maximaal € 225,00. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging. Voor een aanvraag neem je contact op met één van de intermediairs van het fonds in Meierijstad.

Cultuur

Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdfonds maakt dit mogelijk. Voor een gezin kan een aanvraag worden gedaan tot een bedrag van maximaal € 450,00 per kind (4-17 jaar), per cursusjaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de organisatie waar het kind les heeft. Voor een aanvraag neemt u contact op met één van de intermediairs van het fonds in Meierijstad.

Sporten met een beperking

Voor het aanbieden van sporten met een beperking maakt Meierijstad gebruik van het regionaal sportloket De Meierij 'Special Sport.' Meer informatie hierover via de website Uniek Sporten.