Inwoners Bernheze en Boekel

Maatschappelijk Ondersteuningsfonds en participatiefonds

  • Maatschappelijk Ondersteuningsfonds gemeente Bernheze

    De gemeente Bernheze heeft voor haar inwoners, in aansluiting op de bestaande regelingen het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bernheze in het leven geroepen. Uit dit fonds kan in een noodsituatie een financiële bijdrage worden verstrekt.

  • Participatiefonds gemeente Boekel

    Woont u in Boekel en bent u 18 jaar of ouder? Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film, bibliotheek of museum? Misschien kunt u gebruik maken van het Participatiefonds.

  • Energietoeslag minima

    Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van Bernheze en Boekel.