Participatiefonds gemeente Boekel

Deze regeling is alleen bestemd voor inwoners van Boekel van 18 jaar en ouder. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad.

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheek abonnement betalen? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van het Participatiefonds.

Digitaal aanvragen via Bereken uw recht

Of download het formulier. U kunt dit dan uitprinten.

Aanvraagformulier Participatiefonds Boekel (Pdf, 606 kB)

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel naar 14 0413, dan ontvangt u het aanvraagformulier thuis.

Na het invullen van het formulier krijgt u binnen 8 weken bericht van de gemeente

Het Participatiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Boekel met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het doel van de regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten en daarvoor een financiële bijdrage te geven.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • abonnementen en (seizoen-)kaartjes voor: zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea en kunstuitleen
  • contributies voor sport-, zang-, ouderen- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke partijen en vakbonden, hobbyclub en kosten sportattributen
  • cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuisactiviteiten, emancipatieactiviteiten en ouderbijdragen
  • éénmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan dierentuin en pretpark

Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.

Meenemen bij de afspraak

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U moet er rekening mee houden dat deze gegevens bij een nadere controle alsnog opgevraagd kunnen worden. 

De bijdrage is voor de periode van één jaar voor een volwassen gezinslid voor 2024: € 198,-

Wanneer automatisch een tegemoetkoming?

Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht zodra zij aan de voorwaarden voldoen. Zij kunnen dan een aanvraag in te dienen.

Kinderen

Voor uw minderjarige kinderen kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Kinderen komen net als bij het Participatiefonds voor vergoedingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn in aanmerking. Stichting Leergeld beoordeelt uw aanvraag. Anders dan bij het Participatiefonds wordt er geen vast bedrag per kind beschikbaar gesteld. Stichting Leergeld kijkt wat er nodig is en betaalt dit in natura uit. In natura betekent dat zij bijvoorbeeld de contributie van de sportvereniging rechtstreeks aan de vereniging betalen. Of u krijgt een tegoedbon waarmee u voor een bepaald bedrag sportspullen kunt kopen bij winkels waar Stichting Leergeld mee samenwerkt.
Voor meer informatie verwijst  de gemeente Boekel u naar de website van Stichting Leergeld www.leergeld.nl of www.leergeld.nl/gemert. Op deze website staat ook een digitaal aanvraagformulier voor uw kinderen.
Stichting Leergeld is verder per e-mail bereikbaar contact@boekel.leergeld.nl of telefonisch via 06 50 97 97 25.