Aangifte overlijden

Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Uw uitvaartverzorger of u doet de aangifte van overlijden bij de gemeente. De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 dagen na het overlijden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aangifte van overlijden. Wilt u een afschrift van de overlijdensakte dan zijn hier wel kosten aan verbonden.

Digitale aangifte (alleen mogelijk voor uitvaartondernemers)

Uitvaartondernemers kunnen aangifte doen door in te loggen met eHerkenning.

Bij uw aangifte heeft de gemeente de originele doktersverklaring en mogelijk andere originele documenten nodig. Deze stuurt u per post. U betaalt de kosten van een uittreksel tijdens de digitale aangifte. U ontvangt het verlof, het uittreksel en eventueel andere documenten digitaal. De originele en eventuele overige documenten krijgt u per post.

  1. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning kunt u aangifte doen.
  2. U komt in het formulier aangifte overlijden.
  3. U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aangifte.
  4. De originele documenten stuurt u naar: Gemeente Meierijstad, Burgerzaken, Postbus 10001, 5460 DA  Veghel.

Digitale aangifte overlijden

Persoonlijke aangifte

Komt u persoonlijk langs voor de aangifte? Neem dan de volgende documenten mee:

  • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje / partnerschapsboekje (niet verplicht)

Maak een afspraak

Overleden in het buitenland?

Als iemand die in Meierijstad woonde in het buitenland is overleden, moet dit opgenomen worden in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Neem dan telefonisch contact op via 14 0413. U krijgt dan meteen te horen welke documenten u precies nodig heeft.

Afschrift van de overlijdensakte die in het buitenland is gemaakt

Het afschrift moet voldoen aan de legalisatievoorschriften. Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte eerst laten vertalen door een beëdigd vertaler.