Achternaam kind kiezen (naamskeuze)

U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. Deze keuze maakt u bij het 1e kind, dat binnen uw relatie wordt geboren. Eventuele volgende kinderen krijgen dezelfde naam als hun oudere broertje of zusje. Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw 1e kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren ook een combinatie van de achternamen van beide ouders geven. 

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over het kiezen van een achternaam voor uw kind.

Wanneer keuze achternaam vastleggen

De keuze voor een achternaam kunt u voor de geboorte of bij de geboorteaangifte laten vastleggen. U maakt samen een afspraak om uw naamskeuze door te geven. Dit kan niet door 1 ouder en ook niet schriftelijk. Als u uw kind eerst moet erkennen, maakt u de naamskeuze tijdens de erkenning. U en uw partner komen dan samen naar de gemeente. Naamskeuze kan ook bij adoptie en bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Maak en afspraak

Dubbele achternaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven.

Voorbeeld

Een ouder met de achternaam de Vries en een ouder met de achternaam Willems krijgen een kind. Deze ouders kunnen dan kiezen uit de volgende dubbele achternamen voor hun kind:

 • de Vries; 
 • Willems; 
 • de Vries Willems;
 • Willems de Vries.

Meer informatie

Meer informatie via Rijksoverheid.nl.

Overgangsregelingen

Getrouwd en u verwacht uw kind in 2023

Uw kind krijgt volgens de wet die nu geldt één achternaam. U kunt kiezen voor de naam van één van beide ouders, als u geen keuze maakt dan krijgt uw kind de naam van de vader of duomoeder. Na 1 januari 2024 kunt u een akte van naamskeuze op laten maken en alsnog voor een dubbele achternaam kiezen.

Getrouwd en u verwacht uw kind in 2024

Uw kind krijgt volgens de wet één achternaam. Het is nu nog niet mogelijk om uw keuze voor de dubbele naam te maken. Na 1 januari 2024 kunt u een akte van naamskeuze op laten maken als u voor een dubbele achternaam kiest.

Niet getrouwd, kind in 2023 erkend en ook verwacht

Uw kind krijgt volgens de wet die nu geldt één achternaam. U kunt kiezen voor de naam van één van beide ouders. In de akte van erkenning van uw ongeboren vrucht wordt de achternaam van uw kind vastgelegd. Na 1 januari 2024 kunt u een akte van naamskeuze op laten maken en alsnog voor een dubbele achternaam kiezen.

Niet getrouwd, kind in 2023 erkend en verwacht in 2024

Het is mogelijk om uw keuze voor de dubbele naam nu alvast te maken. In de akte van erkenning van uw ongeboren vrucht wordt de naamskeuze vastgelegd. 

Kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2024

In 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar de gemeente. 

Voor wie is dit mogelijk:

 • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
 • U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen die het kind krijgt.

Niet mogelijk:

 • Uw oudste kind is geboren voor 1 januari 2016.
 • U kunt de achternaam van uw kind niet wijzigen in enkel de naam van de andere ouder.

Afspraak maken

Het is nog niet mogelijk om een afspraak te maken voor de naamswijziging van kinderen die tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2024 zijn geboren. Zodra dit mogelijk is kunt u via deze pagina een afspraak maken.

Kosten
 • Dubbele achternaam kiezen voor een kind is erkend in 2023, en geboren in 2024, achternaam gekozen bij erkenning of geboorteaangifte: gratis
 • Dubbele achternaam kiezen voor een kind dat is geboren tussen 01-01-2016 voor 01-01-2024: € 75,00 voor het oudste kind in het gezin. € 50,00 voor elk ander kind binnen hetzelfde gezin.
Uw kind is geboren in het buitenland 

Neem dan voor meer informatie contact op met de gemeente via 14 0413

Erkenning of adoptie en kind is 16 jaar of ouder

Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.  

Naamswijziging in de naam van de andere ouder

Het is niet mogelijk om via deze procedure de achternaam van het kind te wijzigen in de naam van de andere ouder.