Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan kunt u het kind erkennen. Daarna kunt u ook het ouderlijk gezag aanvragen.

Neem voordat u een afspraak maakt contact met ons op als één van u beiden:

 • niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • een dubbele nationaliteit heeft;
 • in het buitenland woont.

Maak een afspraak

Voorwaarden erkennen kind

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • Indien van toepassing toestemming moeder en/of kind.  
 • U kunt een kind alleen erkennen als het wettelijk gezien is toegestaan dat u met de moeder trouwt. In bepaalde gevallen mag dat niet, bijvoorbeeld als u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Het kind mag maximaal 2 erkende ouders hebben. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Hieronder kunt u lezen wie bij de afspraak aanwezig moeten zijn. En welke documenten u nodig heeft.

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning voor geboorte kunt u regelen in elke gemeente in Nederland. 

Erkennen tegelijk met de geboorteaangifte

Wilt u de erkenning tegelijk met de geboorteaangifte regelen? Dit kan alleen in de gemeente waar het kind is geboren.

Erkenning na de geboorte

Een erkenning na de geboorte kunt u regelen in elke gemeente in Nederland.

 • Maak een afspraak
 • Is het te erkennen kind 12 jaar of ouder, dan moet het kind ook persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. 
 • Een geldig identiteitsbewijs van moeder en/of kind als hun toestemming nodig is.
 • Een geboorteakte van het kind, als het kind niet geboren in de gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Erp of Meierijstad.  
Ouderlijke gezag aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen via Rechtspraak.nl. Heef u het ouderlijk gezag dan mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. En u mag dan ook het vermogen van uw kind beheren. U hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Keuze achternaam eerste kind

U mag de achternaam kiezen van uzelf of van uw partner. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie. Meer uitleg en informatie over dit onderwerp vindt u op deze website onder naamskeuze kind en op de website van de Rijksoverheid.