Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan kunt u het kind erkennen. 

Neem voordat u een afspraak maakt contact met ons op als één van u beiden:

 • niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • een dubbele nationaliteit heeft;
 • in het buitenland woont.

Voorwaarden erkennen kind

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • Indien van toepassing toestemming moeder en/of kind.  
 • U kunt een kind alleen erkennen als het wettelijk gezien is toegestaan dat u met de moeder trouwt. In bepaalde gevallen mag dat niet, bijvoorbeeld als u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Het kind mag maximaal 2 erkende ouders hebben. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Maak een afspraak

Hieronder kunt u lezen wie bij de afspraak aanwezig moeten zijn. En welke documenten u nodig heeft.

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning voor geboorte kunt u regelen in elke gemeente in Nederland. 

Erkennen tegelijk met de geboorteaangifte

Wilt u de erkenning tegelijk met de geboorteaangifte regelen? Dit kan alleen in de gemeente waar het kind is geboren.

Erkenning na de geboorte

Een erkenning na de geboorte kunt u regelen in elke gemeente in Nederland.

 • Maak een afspraak
 • Is het te erkennen kind 12 jaar of ouder, dan moet het kind ook persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. 
 • Een geldig identiteitsbewijs van moeder en/of kind als hun toestemming nodig is.
 • Een geboorteakte van het kind, als het kind niet geboren in de gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Erp of Meierijstad.  
Gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Via het ouderlijk gezag mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. En u mag dan ook het vermogen van uw kind beheren. U hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Keuze achternaam eerste kind

U mag de achternaam kiezen van uzelf of van uw partner. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie. Meer uitleg en informatie over dit onderwerp vindt u op deze website onder achternaam kind kiezen (naamskeuze) en op de website van de Rijksoverheid.

Gevolgen erkennen kind

De erkenning van een kind betekent dat:

 • er tussen u en uw kind een juridische band ontstaat (familierechtelijke betrekking);
 • u het kind moet onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
 • u na een scheiding recht heeft op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
 • u en het kind elkaars wettelijke erfgenamen worden;
 • u (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind kiest;
 • uw kind mogelijk uw nationaliteit krijgt. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.
 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.