Kim Schoone, sociaal werker noodopvang oude Rabobankgebouw

Een pioniersbaan, zo omschrijft Kim Schoone haar functie bij de noodopvang in het oude Rabobankgebouw in Sint-Oedenrode. Al meer dan een jaar werkt Kim als sociaal werker binnen deze opvang. 

 “Er was eigenlijk niks, we hebben alles op moeten zetten.” Toen ze Kim vroegen om bij de opvang te komen werken twijfelde ze geen moment. “Het is heel dankbaar en bijzonder werk. Je ziet mensen in nood van verschillende komaf opbloeien en steeds sterker worden. We zien veel tevreden gezichten, zowel bij de bewoners als bij de omwonenden. De mensen in de buurt in Sint-Oedenrode zijn heel betrokken en enthousiast..”

Grootste uitdaging

“Waar de gemeente aan zet is voor zoals we dat noemen: bad, bed, brood doen we als sociaal werkers alles eromheen. Denk hierbij aan onderwijs of mensen op weg helpen bij zorgvragen. Daarbij zetten we vooral in op de zelfredzaamheid van de bewoners, we kunnen ze alles uit handen nemen maar uiteindelijk zullen ze het toch zelf moeten gaan doen. Daarbij geeft zelfredzaam zijn de mens een positief gevoel, je doet ertoe, je doet mee. 
De grootste uitdaging? Dat is toch wel dat je steeds op zoek moet naar een oplossing op maat. Soms is dat lastig maar het gaat vaak wel goed. Dat komt vooral doordat iedereen bereid is om buiten de paden mee te denken. Dat valt mij echt op. Iedereen is bereid om mee te denken en te helpen.”

Hartverwarmend

Het is belangrijk dat we blijven werken aan integratie met de omgeving. We organiseren van alles en bewoners van de opvang doen mee met Nederlandse tradities zoals carnaval en sinterklaas. Je ziet daarbij contacten en vriendschappen ontstaan. Het was natuurlijk voor de omwonenden uit Sint-Oedenrode best spannend toen zij het nieuws kregen van een noodopvang in hun buurt. Het gaf onzekerheid, maar aan de andere kant was er ook saamhorigheid en begrip. Zoveel mensen uit de buurt kwamen helpen de opvang mee op te zetten. Echt hartverwarmend. En vergeet onze vrijwilligers niet, sommige zijn al vanaf het begin betrokken, ze helpen om mensen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Ook hierbij is zelfredzaamheid een belangrijk doel. We wijzen mensen de weg maar daarna regelen ze het vaak zelf.” 

“Al deze positieve ervaringen wil ik gebruiken om ook andere nieuwkomers ook mee te laten doen in onze samenleving.  Het allermooiste aan mijn werk: Samen kijken naar een oplossing en niet denken in problemen. Ook al moet je daarvoor soms afwijken van een regel. Laten we het vooral samen doen.”