Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad Particulieren

Wilt u uw huis verduurzamen? Dan kunt u via de gemeente Meierijstad tegen een gunstig tarief hiervoor geld lenen. Na goedkeuring vanuit de gemeente, regelt u de aanvraag via het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging Nederlandse gemeenten (SVn). Daarna wacht u op goedkeuring van het SVn. U ontvangt de lening via een bouwkrediet van het SVn. 

Lening aanvragen

Voorwaarden

 • U bent eigenaar-bewoner van de woning en/of perceel in Meierijstad
 • De woning / perceel is geen rijksmonument 
 • U vraagt eerst de Simuleringsregeling aan. Pas daarna gaat u aan de slag met verduurzamen.
Nodig voor de aanvraag
 • DigiD
 • Kopie van de offerte(s) waaruit de totale kosten van de te nemen maatregelen blijken (zowel materiaalkosten als de kosten voor arbeid) en waaruit blijkt dat de maatregelen voldoen aan de kwaliteitseisen
 • Check daarnaast of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het omgevingsloket. Als u een vergunning nodig hebt, moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.

Als u meer dan 75% van de hoofdsom wenst te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen, dan moet u minimaal één van de volgende documenten overleggen:

 • Duurzaamheidsscan van de woning (energielabel)
 • Bestek van de realisatie van de woning
 • Factuur waaruit blijkt dat de maatregelen g t/m m reeds zijn getroffen
Aanvragen van de Stimuleringslening

Vragen of hulp nodig met het formulier? Neem dan contact op met de gemeente via duurzaam@meierijstad.nl of bel 14 0413. U kunt ook gebruik maken van het inloopspreekuur voor het samen invullen van het formulier.

De procedure:

 1. Vul het digitale aanvraagformulier van de gemeente volledig in.
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Aanvraag akkoord? Dan ontvangt u binnen 8 weken een toewijzingsbesluit en instructies over het verder indienen bij SVn.
 3. Doe nu uw aanvraag bij SVn. Stuur het toewijzingsbesluit van de gemeente mee.
 4. SVn voert vervolgens een financiële toets uit. 
  • Aanvraag akkoord: u ontvangt dan een offerte met een overeenkomst van de geldlening.
  • Aanvraag niet akkoord: u ontvangt dan een afwijzingsbesluit.
 5. Nadat u de offerte van SVn hebt geaccepteerd ontvangt u informatie over de verdere afwikkeling van uw lening.
  • Notariële zekerheden nodig? Bv bij een hypothecaire stimuleringslening. Dan wordt de lening vastgelegd in een notariële akte. SVn stuurt de stukken naar de notaris. Vervolgens maakt u een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. 
  • Geen notariële zekerheden nodig? Bv bij een consumptieve stimuleringslening. U ontvangst dan  van SVn een onderhandse akte ter ondertekening.
 6. Na het afsluiten van de lening opent SVn een bouwdepot. Vanaf dat moment betaalt u rente en aflossing over de lening. Let op: de maatregelen moeten binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn uitgevoerd.
 7. Vul na het uitvoeren van de maatregelen het declaratieformulier van SVn in. Stuur deze samen met de originele (onbetaalde) facturen en eventuele betaalbewijzen naar SVn. De facturen worden dan betaald uit uw bouwdepot. 

U kunt eventueel een voorschot van het leenbedrag ontvangen. Stel dat de leverancier een aanbetaling nodig heeft. Wees hier echter voorzichtig mee. Gaat de leverancier namelijk failliet en/of levert hij niet of slechts gedeeltelijk, dan blijft de lening (en dus ook de aflossingsverplichting) bestaan.

Kenmerken van de Stimuleringslening
 • De lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- (incl. BTW);
 • Meerdere leningen op 1 adres mag. Het totaal van de leningen mag dan niet meer zijn dan € 25.000,-. En per lening geldt een minimum van € 2.500,-.
 • De lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten;
 • Tot een bedrag van €15.000,- is de looptijd 10 jaar; voor bedragen vanaf €15.000,- is de looptijd 15 jaar;
 • Tot een hoofdsom van €15.000,- kunt kiezen tussen een hypothecaire of een consumptieve lening. Onder ‘vergelijking hypothecaire lening en consumptieve lening’ kunt u meer lezen over het verschil tussen deze leningen. Wilt u meer lenen dan € 15.000,- dan kunt u alleen een hypothecaire lening aanvragen;
 • De rente voor de hypothecaire lening bedraagt 1,5%. De rente voor de consumptieve lening bedraagt 2,5%;
 • De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast;
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve financiële krediettoets door SVn;
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet;
 • De lening kan altijd tussentijds worden afgelost (boetevrij) vanaf een minimum van €250,-.
Voor welke maatregelen kunt u de stimuleringslening aanvragen?

De voor een lening in aanmerking komende maatregelen zijn:

Maatregel Kwaliteitseis
a. Zonnepanelen (in beginsel max. 75% van de hoofdsom*) geen
b. Zonneboiler geen
c. Fotovoltaïsche (PV) installatie voor de opwekking van elektriciteit geen

d. Warmtepompboiler

Geen

e. Warmtepomp:

 • Hybride warmtepomp
 • Elektrische warmtepomp
 • Lucht/water warmtepomp
 • Water/water warmtepomp
 • Aardwarmtepomp
 • Lucht/lucht warmtepomp (Deze is uitgesloten van deelname. Hierin volgen wij de lijn van de ISDE -subsidie en het nationaal warmtefonds.)
Nominaal vermogen van max. 70 kW

f. Verwarmingsketel die gelijktijdig ook energie opwerkt (micro-WKK systeem, ook wel HRe-systeem)

Vermogen van min. 0,8 kWe en max. 5 kWe

g.  Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,1

h. Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

Rd ≥ 3,5

i. Dakisolatie

Rd ≥ 3,5

j. Vloer- of bodemisolatie

Rd ≥ 3,5

k. HR++ glas

U ≤ 1,2

l. Triple glas (driedubbel glas)

U ≤ 0,8

m. Isolerende raamkozijnen

U ≤ 2,4

n. Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie

Geen

o. Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning

Rendement ten minste 90%p. 

p. Het voor de eerste keer aanleggen van een (verticaal) systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater

Rendement ten minste 45%

q. Het waterzijdig inregelen voor het verwarmingssysteem

Geen
r. ED-spots of LED-downlighter Min. 110 lm/W
s. LED-armatuur Min. 125 lm/W
t. Asbestsanering (in beginsel 50% van de hoofdsom Geen
u. Sedumdak Waterbergende capaciteit minimaal 25 liter per m2
v. Gevel - en muurbegroeiing n.v.t.
w. Maatregelen ter bevordering van klimaatadaptie en biodiversiteit  n.v.t.

Let op: de aanschaf van een airco komt niet in aanmerking voor een lening.

Nadere voorwaarden zonnepanelen

U kunt, in beginsel, slechts een lening aanvragen voor zonnepanelen indien de aanschaf van zonnepanelen wordt gecombineerd met een andere maatregel van de maatregelenlijst: maximaal 75% van de hoofdsom mag worden gebruikt voor zonnepanelen, de overige 25% moet worden gebruikt voor een andere maatregel. Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning.  U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld spouwmuurisolatie.

Wenst u af te wijken van deze verdeling (meer dan 75% van de hoofdsom voor zonnepanelen), dan wordt de lening slechts toegewezen indien u kunt bewijzen dat de maatregelen g t/m m van de maatregelenlijst reeds zijn uitgevoerd en/of dat er reeds wordt voldaan aan de kwaliteitseisen zoals die voor deze maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst. Om aan uw bewijslast te voldoen, moet u bij de aanvraag een duurzaamheidsscan, een bestek van de realisatie van de woning of een factuur overleggen, waaruit blijkt dat de maatregelen g t/m m al zijn getroffen.

Vergelijking hypothecaire lening en consumptieve lening

Bedraagt het door u gewenste leenbedrag €15.000,- of minder, dan kunt u kiezen tussen een hypothecaire of een consumptieve lening. De hypothecaire lening kent de laagste rente, maar wel notaris- en afsluitkosten. De consumptieve lening kent een iets hogere rente, maar geen bijkomende kosten. U kunt de leningen hieronder vergelijken.

Wilt u meer lenen dan €15.000,- dan kunt u alleen een hypothecaire lening aanvragen.

Onderdeel Consumptieve lening Hypothecaire lening
Ondergrens €2.500,- €2.500,-
Bovengrens <€15.000,- €25.000,-
Rentepercentage 2,5% 1,5%
Looptijd 10 jaar 10 jaar voor leningen tot €15.000,-. 15 jaar voor leningen vanaf €15.000,-
Leeftijdsgrens De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. n.v.t.
Afsluitkosten: afsluitkosten worden standaard meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom niet van toepassing €850,-
Notariskosten: notariskosten kunnen worden meegefinancierd, mits aangegeven en moeten anders uit eigen middelen worden betaald n.v.t. Ja, hoogte afhankelijk van gekozen notaris (richtbedrag €450,-)