Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan plaatsvinden in elke Nederlandse gemeente. Wilt u in de gemeente Meierijstad uw partnerschap registreren, regel dan eerst de verklaring van voorgenomen partnerschap. Vroeger heette dit in ondertrouw gaan. De verklaring voorgenomen partnerschap is een jaar geldig en moet uiterlijk twee weken voor het partnerschap geregeld zijn.

Bent u in het buitenland geboren of heeft u daar gewoond? Of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Het kan dan namelijk zijn dat wij van u aanvullende stukken nodig hebben.

Er zijn twee soorten verklaringen:

 1. Gebruik de verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap (Pdf, 808 kB) als u
  • beiden de Nederlandse nationaliteit heeft of;
  • de nationaliteit heeft van één van de EU-lidstaten of;
  • een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd heeft.
 2. Gebruik de verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap met verblijfsrecht (Pdf, 821 kB)  als
  • (één van) u beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • (één van) u beiden niet de nationaliteit van één van de EU-lidstaten bezit;
  • (één van) u beiden geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Inleveren van de verklaring

De verklaring kunt u digitaal maar ook persoonlijk (op afspraak) bij ons regelen. De datum van uw partnerschap reserveren wij na de ontvangst van de verklaring en is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.

Digitaal

Wilt u uw verklaring voorgenomen partnerschap digitaal regelen? Vul dan de bovenstaande verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap volledig in en stuur dit samen met de kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf, uw partner en de getuigen naar info@meierijstad.nl  (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)

Persoonlijk

Wilt u persoonlijk langskomen om uw verklaring voorgenomen partnerschap in te leveren, maak dan een afspraak. Komt u persoonlijk langs neem dan de volgende documenten mee:

 • van beiden een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • van alle getuigen een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop alle voornamen staan. In totaal minimaal 2 en maximaal 4 getuigen;
 • Afhankelijk van uw situatie kunnen meer documenten worden gevraagd. Neem daarom eerst contact op met de gemeente zodat zij dit voor u kunnen nagaan.

Afspraak maken inleveren verklaring

De plechtigheid

De plechtigheid duurt ongeveer 30 – 45 minuten. Kiest u voor een spreekkamer-partnerschap en kosteloos partnerschap dan duurt de plechtigheid 10 minuten.

Legitimatie

Zowel de partners als de getuigen moeten zich tijdens de plechtigheid kunnen legitimeren. Neem dus altijd uw geldig identiteitsbewijs mee.

Getuigen

Bij het registreren van uw partnerschap moeten minimaal twee getuigen aanwezig zijn, maximaal vier. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Uw partnerschap wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hebt u een voorkeur voor een bepaalde trouwambtenaar, geef dit dan aan op de verklaring voorgenomen huwelijk/partnerschap. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Voor een kosteloos of spreekkamer-partnerschap kunt u geen voorkeur opgeven.

Ondertekening akte

De partnerschapsakte wordt met een zwarte pen ondertekend. Mocht u de akte met uw eigen pen willen ondertekenen, zorg dan voor een pen met zwarte inkt.

Strooiregels

Strooien is niet toegestaan. Wij verzoeken u om dit door te geven aan de ceremoniemeester. Betreft het een eigen locatie, vraag het dan na bij de beheerder/eigenaar van de locatie.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
Woonachtig in het buitenland

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

U kunt uw partnerschap registreren in gemeenschap van goederen of op partnerschapsvoorwaarden. Wilt u hiervan gebruik maken, regel dit dan vóór uw huwelijk bij de notaris. Kijk voor meer informatie op de website www.notaris.nl.

Naamgebruik

Volgens het Nederlands recht verandert uw achternaam na de registratie van een partnerschap niet. In uw partnerschapsboekje staat uw eigen achternaam. Wel is het mogelijk om uw naamgebruik te wijzigen. Meer informatie over naamgebruik.