Geregistreerd partnerschap

Gefeliciteerd met uw plan om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Meld uw partnerschap in de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren. Doe dit minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor uw partnerschap. 

Om uw geregistreerd partnerschap te melden hebt u de volgende documenten nodig: 

  • kopie van uw legitimatiebewijs
  • kopie legitimatiebewijs getuigen
  • en indien van toepassing de bevestiging eigen gekozen locatie

Buitenlandse documenten

Bent u niet in Nederland geboren en/of heeft u hier niet altijd gewoond? Mogelijk zijn dan niet al uw gegevens bekend in de BRP. Neem eerst telefonisch contact met ons op via 14 0413 om te controleren of u nog documenten uit het buitenland moet inleveren voordat u uw partnerschap kunt registreren. Houd er rekening mee dat het proces voor het inleveren van buitenlandse brondocumenten enkele maanden in beslag kan nemen.

Uw melding nemen we pas in behandeling als deze compleet is. 

Melding maken

Zorg dat wij de melding volledig en met de juiste bijlagen ruim op tijd ontvangen. Zeker 6 weken voor de gewenste datum. Dit maakt de kans op uw voorkeursdatum groter.

Uw nationaliteit bepaalt op welke wijze u uw melding kunt doen. 

  • Beiden de Nederlandse nationaliteit of die van een EU-lidstaat of een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

U mag uw partnerschapsmelding digitaal (via DigiD) aan ons kenbaar maken. Heeft u geen DigiD? Neem dan contact met ons op voor een afspraak aan de balie via 14 0413 of info@meierijstad.nl

  • Eén van de 2 niet de Nederlandse nationaliteit of niet van één van de EU-lidstaten, of geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd.

Neem contact met ons op voor een afspraak aan de balie via 14 0413 of info@meierijstad.nl

Beiden woonachtig in het buitenland

U maakt de melding dan bij de gemeente Den Haag.

Verschil tussen geregistreerd partnerschap en huwelijk

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  1. Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

  2. Als u geen minderjarige kinderen hebt, kan een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.

  3. Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
Wordt mijn geregistreerd partnerschap erkend in het buitenland?

Een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt overal ter wereld erkend. Maar een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen niet. Ook erkennen niet alle landen een geregistreerd partnerschap. Sommige landen kennen dit alleen voor twee mannen of voor twee vrouwen. Sommige landen erkennen het geregistreerd partnerschap helemaal niet. Als het land waar u op vakantie bent, gaat wonen of zaken mee doet het geregistreerd partnerschap niet erkend dan zien zij u als ongehuwde partners en heeft u mogelijk niet de rechten en plichten die gehuwde partners in dat land wel hebben.
Heeft u een vreemde nationaliteit? Heeft u bezittingen in het buitenland en wenst u dat uw partner die erft nadat u bent overleden? Heeft u plannen om te gaan emigreren? Ga zelf na of dat land uw geregistreerd partnerschap erkent. Doe dit vóórdat u het partnerschap sluit. 

Spelregels plechtigheid

De plechtigheid duurt ongeveer 30 – 45 minuten. Kiest u voor een spreekkamer-partnerschap en kosteloos partnerschap dan duurt de plechtigheid 10 minuten.

Legitimatie

Zowel de partners als de getuigen moeten zich tijdens de plechtigheid kunnen legitimeren. Neem dus altijd uw geldig identiteitsbewijs mee.

Getuigen

Bij het registreren van uw partnerschap moeten minimaal twee getuigen aanwezig zijn, maximaal vier. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Uw partnerschap wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hebt u een voorkeur voor een bepaalde trouwambtenaar, geef dit dan aan op de verklaring voorgenomen huwelijk/partnerschap. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Voor een kosteloos of spreekkamer-partnerschap kunt u geen voorkeur opgeven.

Ondertekening akte

De partnerschapsakte wordt met een zwarte pen ondertekend. Mocht u de akte met uw eigen pen willen ondertekenen, zorg dan voor een pen met zwarte inkt.

Strooiregels

Strooien is niet toegestaan. Wij verzoeken u om dit door te geven aan de ceremoniemeester. Betreft het een eigen locatie, vraag het dan na bij de beheerder/eigenaar van de locatie.