Huwelijk

Een huwelijk kan plaatsvinden in elke Nederlandse gemeente. 

 • Wilt u in de gemeente Meierijstad trouwen, lever dan eerst de verklaring voorgenomen huwelijk in. Vroeger heette dit in ondertrouw gaan. 
 • De verklaring voorgenomen huwelijk is een jaar geldig en moet uiterlijk twee weken voor het huwelijk geregeld zijn.
 • Beiden woonachtig in het buitenland en een van u heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Geboren in het buitenland? Of in het buitenland gewoond? Of u bezit niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via tel. 140413. Het kan dan namelijk zijn dat wij van u aanvullende stukken nodig hebben.
Verklaring voorgenomen huwelijk

Twee soorten verklaringen

 1. Gebruik de verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap (Pdf, 390 kB) als u
  • beiden de Nederlandse nationaliteit bezit of;
  • de nationaliteit heeft van één van de EU-lidstaten of;
  • een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd heeft.
 2. Gebruik de verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap met verblijfsrecht (Pdf, 382 kB) als
  • (één van) u beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • (één van) u beiden niet de nationaliteit van één van de EU-lidstaten bezit;
  • (één van) u beiden geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Inleveren verklaring

De verklaring kunt u digitaal maar ook persoonlijk (op afspraak) bij ons regelen. De datum van uw huwelijk reserveren wij na de ontvangst van de verklaring en is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. 

Digitaal

Wilt u uw verklaring voorgenomen huwelijk digitaal regelen? Vul dan de bovenstaande verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap volledig in en stuur dit samen met de kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf, uw partner en de getuigen naar info@meierijstad.nl  (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)

Persoonlijk

Wilt u persoonlijk langskomen om uw verklaring voorgenomen huwelijk in te leveren, maak dan een afspraak. Komt u persoonlijk langs neem dan de volgende documenten mee:

 • van beiden een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • van alle getuigen een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop alle voornamen staan. In totaal minimaal 2 en maximaal 4 getuigen;
 • Afhankelijk van uw situatie kunnen meer documenten worden gevraagd. Neem daarom eerst contact op met de gemeente zodat zij dit voor u kunnen nagaan.

Afspraak maken inleveren verklaring

Voorkeur voor een trouwdatum

Heeft u voorkeur voor een trouwdatum? Zorg dan dat wij de verklaring voorgenomen huwelijk ruim op tijd hebben, zeker zes weken voor de gewenste trouwdatum. Volledig ingevuld en voorzien van de juiste bijlagen. Dit maakt de kans op uw voorkeursdatum groter. 

Spelregels plechtigheid

De plechtigheid duurt ongeveer 30 – 45 minuten. Kiest u voor een spreekkamer huwelijk of kosteloos huwelijk dan duurt de plechtigheid 10 minuten.

Legitimatie

Zowel het bruidspaar als de getuigen moeten zich tijdens de plechtigheid kunnen legitimeren. Neem dus altijd uw geldig identiteitsbewijs mee.

Getuigen

Bij de voltrekking van uw huwelijk moeten minimaal twee getuigen aanwezig zijn, maximaal vier. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Trouwambtenaar

Uw huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hebt u een voorkeur voor een bepaalde trouwambtenaar, geef dit dan aan op de verklaring voorgenomen huwelijk/partnerschap. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Voor een kosteloos of spreekkamer huwelijk kunt u geen voorkeur opgeven.

Ondertekening akte

De huwelijksakte wordt met een zwarte pen ondertekend. Mocht u de akte met uw eigen pen willen ondertekenen, zorg dan voor een pen met zwarte inkt.

Strooiregels

Strooien is niet toegestaan. Wij verzoeken u om dit door te geven aan de ceremoniemeester. Betreft het een eigen locatie, vraag het dan na bij de beheerder/eigenaar van de locatie.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.