Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente in Nederland regelen. 

  • Beiden woonachtig in het buitenland en één van u heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u voor de omzetting terecht bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken.
  • U kunt kiezen hoe u dit wilt doen: zonder ceremonie of met ceremonie.
  • U hebt geen getuigen nodig voor het omzetten van uw geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Omzetting niet overal in buitenland geldig

Niet alle landen accepteren de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Wilt u de omzetting gaan gebruiken in een ander land dan Nederland, informeer dan eerst of dat zonder problemen kan. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade van het betreffende land. Mogelijk kunt u gebruik maken van een internationale huwelijksakte als bewijsstuk. Hier staat niet op dat het een omzetting betreft.

Omzetting regelen

Kosten 

  • Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie is kosteloos. 
  • Kiest u voor de omzetting een aangewezen locatie, spreekkamer omzetting of zelf gekozen locatie dan zijn hier kosten aan verbonden.

U kunt een afschrift krijgen van de omzettingsakte

Verklaring omzetting in huwelijk

Vul het contactformulier 'Omzetting partnerschap in huwelijk' (Pdf, 341 kB) en voeg hier de volgende documenten aan toe: 

  • Een kopie geldig identiteitsbewijs van u allebei. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Als u allebei of een van u beiden niet in Meierijstad ingeschreven staat, hebt u misschien extra documenten nodig. Voor extra informatie kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met Burgerzaken.

Inleveren verklaring

De verklaring kunt u digitaal maar ook persoonlijk (op afspraak) bij ons regelen. De datum van uw omzetting reserveren wij na de ontvangst van de verklaring en is pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.

  • Digitaal: Wilt u uw verklaring voorgenomen huwelijk digitaal regelen? Vul dan de bovenstaande verklaring voorgenomen huwelijk, partnerschap volledig in en stuur dit samen met de kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en uw partner naar info@meierijstad.nl (Veilig mailen via ZIVVER, uitleg ZIVVER)
  • Persoonlijk: Wilt u persoonlijk langskomen om uw verklaring voorgenomen huwelijk in te leveren, maak dan een afspraak.