Scheiden

Informatie over het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?

Bij een scheiding komt veel kijken. Bijvoorbeeld de scheiding aanvragen of spullen verdelen. En mogelijk heeft u ook recht op  geld (alimentatie) van uw partner.
Heeft u kinderen? Dan krijgt u ook te maken met zaken die u apart voor de kinderen moet regelen.
Aan de hand van 5 vragen over scheiden ziet u de belangrijkste zaken die u moet regelen.
Of bekijk de checklist Scheiden of uit elkaar: wat moet ik regelen?

Beëindigen huwelijk 

Om een huwelijk te beëindigen heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. De rechter spreekt vervolgens uw scheiding uit. Een echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand (in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden) is ingeschreven. Uw advocaat zorgt voor de inschrijving van de beschikking / overeenkomst, maar u kunt er ook zelf voor naar de gemeente komen. Bel voor een afspraak telefoonnummer 14 0413 en neem de volgende documenten mee:

  • Een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier.
  • Een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van beide partijen.

Beëindigen partnerschap

U kunt uw partnerschap op twee manieren beëindigen:

  • door tussenkomst van een rechter of
  • bij een advocaat of notaris. Via een advocaat of notaris kan alleen als u beiden het partnerschap wilt ontbinden en u gezamenlijk geen minderjarige kinderen hebt.

Kiest u voor beëindiging via de rechtbank, neem dan contact op met een advocaat. Uw partnerschap is definitief beëindigd als de rechterlijke beschikking of de beëindigingsovereenkomst in de registers van de burgerlijke stand (in de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd) is ingeschreven. Uw advocaat of notaris zorgt voor de inschrijving van de beschikking / overeenkomst, maar u kunt er ook zelf voor naar de gemeente komen. Bel voor een afspraak telefoonnummer 14 0413 en neem de volgende documenten mee:

  • Een door de notaris of advocaat opgemaakte beëindigingsovereenkomst.

Kosten

Aan het inschrijven van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten voor een afschrift van de akte