Zelfgekozen trouwlocatie

U mag in heel de gemeente Meierijstad trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. De locatie moet echter wel aan een paar voorwaarden voldoen. U neemt zelf contact op met de locatie voor de datum en tijdstip voordat u de melding doet.

Trouwtijden

Van maandag tot en met zondag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Voorwaarden eigen locatie

 1. De locatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Meierijstad;
 2. De locatie hoeft geen gebouw te zijn. De plechtigheid mag ook in de open lucht plaatsvinden maar niet in de openbare ruimte;
 3. De locatie is tijdens de plechtigheid openbaar en voor iedereen toegankelijk;
 4. De locatie is niet in strijd met de openbare orde en goede zeden;
 5. De locatie voldoet - mede gelet op de aanwezigheid van het aantal bruiloftsgasten - aan de bouwtechnische veiligheidseisen zoals onder meer gesteld door de brandweer. Er moet een melding brandveilig gebruik worden gedaan wanneer er meer dan 150 personen in een tijdelijk gebouw (tent) aanwezig zijn; of indien in een bedrijfspand de activiteit niet in de gebruiksvergunning is opgenomen èn er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Betreft het een horeca-inrichting dan gelden de regels die voor de horeca van toepassing zijn. De gebruiksmelding kan worden ingediend via het omgevingsloket.
 6. Genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden. 
 7. De ruimte van de aan te wijzen locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt verstaan:
  1. de aanwezigheid van tafel en stoelen
  2. voldoende verlichting van de ceremonieruimte
  3. de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich om te kleden
  4. indien er een toiletwagen aanwezig is, mag deze niet aangesloten worden op het gemeenteriool. Je dient ervoor te zorgen dat het afvalwater wordt opgevangen en deugdelijk wordt afgevoerd.
 8. Het bruidspaar regelt zelf toestemming van de beheer/eigenaar van de locatie om de locatie eenmalig te mogen gebruiken op de overeengekomen tijd en dag. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.
 9. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie, noch voor schade aan derden;
 10. Eventuele vergoedingen die de eigenaar/beheerder in rekening brengt, zoals de kosten voor inrichting en aankleding, benodigde vergunningen en verzekeringen komen voor rekening van het bruidspaar;
 11. Het niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden kan een reden zijn om het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

Doorgeven eigen locatie

De eigen locatie geeft u door op de verklaring voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0413.

Kosten 2024
Tijdstip Kosten
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur € 493,-
maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 21:00 uur en op zaterdag € 711,-
op zondag en op een aan een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag € 932,- 

​​​Annuleren of wijziging na ontvangst melding 

Kosten annulering of wijziging na ontvangst melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap: 

 • Bij annulering of wijziging ten minste 15 dagen voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap € 55,00
 • Bij latere annulering of wijziging € 105,-

Lengte plechtigheid

De plechtigheid duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Duurt de plechtigheid langer dan 45 minuten, dan kost het € 82,- per kwartier (15 minuten) extra.

Huwelijksboekje / Partnerschapsboekje

Een huwelijksboekje / partnerschapsboekje is niet verplicht om te hebben. Wilt u echter een huwelijksboekje / partnerschapsboekje dan betaalt u hiervoor € 33,-