Zelfgekozen trouwlocatie

Wilt u zelf een locatie kiezen, dan moet deze locatie voldoen aan een paar voorwaarden.

Trouwtijden

Van maandag tot en met zondag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Voorwaarden eigen locatie

Om een eigen gekozen locatie aan te wijzen voor de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap moet de locatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De locatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Meierijstad en betreft een formeel adres;
 2. De locatie hoeft geen gebouw te zijn. De plechtigheid mag ook in de open lucht plaatsvinden maar niet in de openbare ruimte;
 3. De locatie is tijdens de plechtigheid openbaar en voor iedereen toegankelijk;
 4. De locatie is niet in strijd met de openbare orde en goede zeden;
 5. De locatie voldoet - mede gelet op de aanwezigheid van het aantal bruiloftsgasten - aan de bouwtechnische veiligheidseisen zoals onder meer gesteld door de brandweer. Bij meer dan 50 gasten moet het bruidspaar hiervoor een gebruiksvergunning aanvragen;
 6. Genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden. 
 7. De ruimte van de aan te wijzen locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt verstaan:
  1. de aanwezigheid van tafel en stoelen
  2. voldoende verlichting van de ceremonieruimte
  3. de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich om te kleden
 8. Het bruidspaar regelt zelf toestemming van de beheer/eigenaar van de locatie om de locatie eenmalig te mogen gebruiken op de overeengekomen tijd en dag. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.
 9. Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis leidt niet tot enige gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie, noch voor schade aan derden;
 10. Eventuele vergoedingen die de eigenaar/beheerder in rekening brengt, zoals de kosten voor inrichting en aankleding, benodigde vergunningen en verzekeringen komen voor rekening van het bruidspaar;
 11. Het niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden kan een reden zijn om het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

Toestemming nodig voor eigen locatie

Voor een zelf gekozen locatie dient u een verzoek in bij de gemeente. Vul dit formulier minimaal 6 weken voor de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in. Als de locatie voldoet aan de voorwaarden wordt deze voor één dag aangewezen voor de voltrekking van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. U ontvangt hiervoor het besluit. 

Verzoek zelfgekozen trouwlocatie

Meer informatie 

Voor meer informatie over de beoordeling van een mogelijke locatie voor de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0413.

Kosten 2023
Tijdstip Kosten
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 u € 580,-
maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 21:00 uur en op zaterdag € 684,-
op zondag en op een aan een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag € 897,-

 

Deze kosten zijn exclusief kosten voor huur van de ruimte. Voor de huur van de ruimte neemt u contact op met de eigenaar/beheerder.

Annuleren

Heeft u uw huwelijksdatum afgesproken en wilt u uw huwelijk annuleren, dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke teruggave van de kosten. U stuurt hiervoor een schriftelijk verzoek.
•    75% van de kosten worden vergoed als u minimaal 15 dagen voor de geplande datum een schriftelijk verzoek tot annuleren heeft gediend
•    50% van de kosten worden vergoed als u later dan 15 dagen voor de geplande datum een schriftelijk verzoek tot annuleren heeft gediend

Lengte plechtigheid

De plechtigheid duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Duurt de plechtigheid langer dan 45 minuten, dan kost het € 79,00 per kwartier extra.

Huwelijksboekje / Partnerschapsboekje

Een huwelijksboekje / partnerschapsboekje is niet verplicht om te hebben. Wilt u echter een huwelijksboekje / partnerschapsboekje dan betaalt u hiervoor € 32,00.