BBQ-en op gemeentegrond in privé sfeer

Er zijn geen regels en dus geen vergunningplicht voor BBQ-en op gemeentegrond als het om een BBQ in privé sfeer gaat en er geen problemen te verwachten zijn met openbare orde/veiligheid.

Er zijn geen regels en dus geen vergunningplicht voor BBQ-en op gemeentegrond als het om een BBQ in privé sfeer gaat en er geen problemen te verwachten zijn met openbare orde/veiligheid.

Openbaar toegankelijk

Is het voor eenieder toegankelijk dan gelden de regels voor een evenement. Dit kan via evenement organiseren worden aangevraagd.

Stookverbod

Het kan zijn dat er een stookverbod/verbod open vuur van toepassing is. Dit is dan door de veiligheidsregio opgelegd. U kunt dit navragen via www.vrbn.nl.