Evenement organiseren

Voor het organiseren van een evenement hebt u een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Via het aanvraagformulier ‘start melding/vergunning aanvraag’ komt u te weten of u een vergunning of melding nodig hebt. Regel dit op tijd. 

 • Melding evenement: regel dit minimaal 15 dagen van tevoren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Evenementenvergunning: regel dit 8 weken van tevoren (voor een grootschalig risicovol evenement zelfs 16 weken van tevoren).

Vragen? Of liever eerst evenement mondeling toelichten?

Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via tel. 14 0413 of e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.

Uitzonderingen
 • Horeca, Sportkantines en Dorpshuizen: organiseert u een activiteit in een horeca-inrichting, sportkantine of dorpshuis? Past de activiteit binnen de normale bedrijfsvoering en vindt deze plaats binnen de grenzen van de horeca-inrichting, sportkantine of dorpshuis? Dan verwijzen wij u naar de webpagina Horeca, sportkantines en dorpshuizen.

 • Wedstrijden of tochten door Meierijstad: is de vergunning of melding voor uw evenement in een andere gemeente dan Meierijstad geregeld? En maakt u gebruik van het grondgebied van Meierijstad? Bijvoorbeeld een wielrenwedstrijd, wandeltocht of stoet. Regel dan bij ons de 'verklaring van geen bedenkingen'. Stuur een e-mail met alle informatie over het evenement naar vergunningen@meierijstad.nl.

 • Besloten feest: organiseert u een besloten feest bij u thuis, op school of op uw bedrijf dat niet plaatsvindt op of aan de weg? Dan is er geen melding of vergunning nodig zolang er maar geen sprake is van een grote invloed op het verkeer. Wij adviseren u omwonenden te informeren over eventuele overlast. Houd wel rekening met een eventueel benodigde melding brandveilig gebruik.

Start melding / vergunningaanvraag

Een vergunningaanvraag of melding doet u via onderstaande button 'start melding / vergunningaanvraag'. U ziet tijdens uw aanvraag of het om een vergunning of melding gaat. Zorg dat u bij uw aanvraag de benodigde bijlagen klaar heeft liggen. Denk, voor zover van toepassing, aan:

 • Bijlage 1: situatieschets evenementterrein
 • Bijlage 2: plattegrond objecten groter dan 25m2
 • Bijlage 3: Verkeersplan
 • Bijlage 4: Veiligheidsplan
 • Bijlage 5: Omgevingsdialoog

Meer informatie over de bijlagen.

Start melding/vergunningaanvraag (Zorg dat u bij uw aanvraag de benodigde bijlagen klaar heeft liggen)

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten vergunning

Voor een melding hoeft u geen leges te betalen. Ook aanvragen voor vergunningen voor niet-commerciële evenementen komen in aanmerking voor vrijstelling van leges.

Voor een aanvraag evenementenvergunning voor commerciële evenementen gelden de volgende legestarieven:

Grootte evenement Prijs 2022
Kleinschalig - minder dan 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 130,-
Middelgroot - tussen 250 en 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 390,-
Grootschalig - meer dan 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig € 1.010,-
Verstrekken van zwak-alcoholische dranken (ontheffing artikel 35 Alcoholwet) € 47,-
Materialen, water en elektriciteit

Heeft u gemeentelijk materiaal nodig?

Bij de goedkeuring van uw evenement ontvangt u hiervoor het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier gemeentelijk materiaal voor gemeentewerf’. U dient dit formulier ingevuld retour te sturen naar info@meierijstad.nl.

Wilt u gebruik maken van gemeentelijk stroom en water?

Neem dan contact op met de gemeentewerf via 14 0413.

Prijzen gebruik gemeentelijke materialen
Materiaal Kosten per dag*  
Dranghekken € 1,- per stuk
Verkeersborden RVV € 2,50 per stuk
Vlag € 2,50 per 3 stuks
Vlaggenmast € 5,- per stuk
240 liter containers € 2,- per stuk
Grondboor € 1,50
Spiepot / buispaal met bord € 5,- per stuk
Tarief inzet buitendienst gemeente Meierijstad € 85,- per uur

* Omdat het niet mogelijk is om op zaterdag of zondag terug te brengen, wordt het weekend gezien als één dag. Bedragen zijn inclusief BTW.

Nutsvoorziening Kosten er eenheid

Prijzen gebruik nutsvoorziening

Gebruik stroom € 0,26 per kWh
Gebruik water € 0,84 per m3
Melding brandveilig gebruik

Een melding brandveilig gebruik is nodig indien u een evenement / privéfeest organiseert in een:

 • bestaand gebouw met meer dan 50 personen;
 • tijdelijk gebouw (feesttent) met meer dan 150 personen.

De vergunningaanvraag of melding van uw evenement, inclusief de gevraagde plattegrond, wordt gezien als een melding brandveilig gebruik.

Een melding brandveilig gebruik is ook nodig:

 • als een bestaand gebouw al beschikt over een melding / vergunning brandveilig gebruik, maar het gebruik van het gebouw vanwege de activiteit anders is dan omschreven in deze melding / vergunning brandveilig gebruik. Als dit het geval is moet de organisatie of de eigenaar van het gebouw 4 weken voorafgaand aan het evenement een nieuwe gebruiksmelding voor het evenement indienen via www.omgevingsloket.nl.