Horeca, Sportkantines en Dorpshuizen

Op deze pagina kunt u een melding of vergunningaanvraag doen voor:

 1. Alcoholvergunning A (alcohol schenken door commerciële horeca)
 2. Alcoholvergunning B (alcohol schenken door paracommerciële horeca)
 3. Exploitatievergunning (verstrekken spijzen en drank, zonder alcohol, in een openbare inrichting)
 4. Wijzigen Alcoholvergunning en exploitatievergunning (van de ondernemingsvorm, leidinggevenden en / of inrichting)
 5. Melden incidentele festiviteit (meer geluid maken en / of langer verlichting dan is toegestaan binnen de inrichting)
 6. Melden paracommerciële activiteit (feestelijke, persoonlijke bijeenkomst, niet passende binnen de reguliere bedrijfsvoering, waarbij alcohol wordt geschonken)
 7. Ontheffing afwijken openingstijden
 8. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (kansspelautomaat in een horeca-inrichting).
1. Alcoholvergunning A (alcohol schenken door commerciële horeca)

Als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen waarbij er alcohol wordt geschonken voor consumptie ter plekke, dan heeft u een Alcoholvergunning A nodig. Dit geldt ook voor het beginnen of overnemen van een slijtersbedrijf. De gemeente controleert dan of u voldoet aan alle in de Alcoholwet gestelde eisen zoals:

 • Er moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • Alle leidinggevenden moeten over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken

Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras)
 • De verklaring sociale hygiëne van elke leidinggevende
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een Alcoholvergunning of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Na het aanvragen van een alcoholvergunning of exploitatievergunning sturen wij u de juiste vragenformulieren.

Omgevingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het omgevingsplan alcohol geschonken mag worden. U kunt uit het omgevingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan:

Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning. Vraagt u een eilandterras aan? Onderbouw bij uw aanvraag dan onderstaande aspecten:

 • Ruimtelijk-economisch functioneren: draagt de locatie bij aan vastgestelde gemeentelijke ambities en doelstellingen voor die locatie?
 • Pleininrichting en beeldkwaliteit: past een eilandterras bij een pleininrichting, het overige gebruik van het plein en de beeldkwaliteit?
 • Verkeersveiligheid: ontstaat er geen verkeersonveilige situatie door de aanwezigheid van een eilandterras en blijft de toegankelijkheid van hulpdiensten gewaarborgd?
 • Overlast omgeving: levert het eilandterras geen onevenredige extra overlast op voor de omgeving en/of de omwonenden?

Kosten 2024

Het verstrekken van de alcoholvergunning kost in 2024: € 466,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

2. Alcoholvergunning B (alcohol schenken door paracommerciële horeca)

Wilt u als stichting of vereniging een paracommerciële instelling, zoals sportkantine, verenigingslokaal of wijkgebouw, beginnen of overnemen waarbij er alcohol wordt geschonken voor consumptie ter plekke? Dan hebt u een Alcoholvergunning B nodig. De gemeente controleert dan of u voldoet aan alle in de Alcoholwet gestelde eisen zoals:

 • Ten minste twee leidinggevenden moeten over een verklaring sociale hygiëne beschikken
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • Alle leidinggevenden moeten over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken

Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras)
 • Het bestuursreglement omtrent sociale hygiëne
 • De verklaring sociale hygiëne van elke leidinggevende
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een Alcoholvergunning of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Na het aanvragen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning worden de juiste vragenformulieren toegestuurd.

Omgevingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het omgevingsplan alcohol geschonken mag worden. U kunt uit het omgevingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan:

​​​​​​Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning. Vraagt u een eilandterras aan? Onderbouw bij uw aanvraag dan onderstaande aspecten:

 • Ruimtelijk-economisch functioneren: draagt de locatie bij aan vastgestelde gemeentelijke ambities en doelstellingen voor die locatie?
 • Pleininrichting en beeldkwaliteit: past een eilandterras bij een pleininrichting, het overige gebruik van het plein en de beeldkwaliteit?
 • Verkeersveiligheid: ontstaat er geen verkeersonveilige situatie door de aanwezigheid van een eilandterras en blijft de toegankelijkheid van hulpdiensten gewaarborgd?
 • Overlast omgeving: levert het eilandterras geen onevenredige extra overlast op voor de omgeving en/of de omwonenden?

Kosten 2024

Het verstrekken van de alcoholvergunning kost in 2024: € 466,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

3. Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting exploiteren waarbij er geen alcohol wordt geschonken, maar wel andere dranken en/of spijzen worden verstrekt voor consumptie ter plekke? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. De gemeente controleert dan of u voldoet aan alle in de APV gestelde eisen zoals:

 • Het geldend omgevingsplan
 • Beheersverordening
 • Exploitatieplan of voorbereidingsbesluit
 • Alle leidinggevenden zijn van goed levensgedrag

Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras)
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende
 • Een verklaring omtrent gedrag van elke leidinggevende

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een Alcoholvergunning of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Na het aanvragen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning worden de juiste vragenformulieren toegestuurd.

Omgevingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het omgevingsplan alcohol geschonken mag worden. U kunt uit het omgevingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan:

Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning. Vraagt u een eilandterras aan? Onderbouw bij uw aanvraag dan onderstaande aspecten:

 • Ruimtelijk-economisch functioneren: draagt de locatie bij aan vastgestelde gemeentelijke ambities en doelstellingen voor die locatie?
 • Pleininrichting en beeldkwaliteit: past een eilandterras bij een pleininrichting, het overige gebruik van het plein en de beeldkwaliteit?
 • Verkeersveiligheid: ontstaat er geen verkeersonveilige situatie door de aanwezigheid van een eilandterras en blijft de toegankelijkheid van hulpdiensten gewaarborgd?
 • Overlast omgeving: levert het eilandterras geen onevenredige extra overlast op voor de omgeving en/of de omwonenden?

Kosten 2024

Het verstrekken van een exploitatievergunning kost in 2024 € 493,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

4. Wijzigen Alcoholvergunning en exploitatievergunning

Als u al een Alcoholvergunning A of B of een exploitatievergunning heeft die op een of meerdere van de onderstaande punten gewijzigd moet worden, moet u dit melden:

 • Ondernemingsvorm
 • Leidinggevende(n)
 • Inrichting (inclusief terras)

Dit geldt ook als uw inrichting een (bouwtechnische) verandering ondergaat.

Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning. Vraagt u een eilandterras aan? Onderbouw bij uw aanvraag dan onderstaande aspecten:

 • Ruimtelijk-economisch functioneren: draagt de locatie bij aan vastgestelde gemeentelijke ambities en doelstellingen voor die locatie?
 • Pleininrichting en beeldkwaliteit: past een eilandterras bij een pleininrichting, het overige gebruik van het plein en de beeldkwaliteit?
 • Verkeersveiligheid: ontstaat er geen verkeersonveilige situatie door de aanwezigheid van een eilandterras en blijft de toegankelijkheid van hulpdiensten gewaarborgd?
 • Overlast omgeving: levert het eilandterras geen onevenredige extra overlast op voor de omgeving en/of de omwonenden?

Kosten 2024

Het wijzigen van de alcoholvergunning kost in 2024: € 132,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

5. Melden incidentele festiviteit

Op basis van paragraaf 8.8 van de Vfl Meierijstad is het een inrichting toegestaan op maximaal 6 dagen of dagdelen per kalenderjaar, waarvan 3 op het buitenterrein binnen de grens van de inrichting, incidentele festiviteiten te houden waarbij er meer geluid mag worden gemaakt dan normaal gesproken is toegestaan. 

Denk hierbij aan een band of DJ bij een horeca-inrichting, sportkantine of dorpshuis. Deze mogelijkheid is er ook voor bijvoorbeeld scholen, kantoren, verzorgingstehuizen en grote bedrijfspanden.

Het melden van een festiviteit wanneer dit betrekking heeft op het overschrijden van geluidsnormen is niet nodig voor de carnavalsdagen (vrijdag t/m dinsdag), koningsnacht en -dag, en oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Dit zijn zogenaamde collectieve festiviteiten.

Tijden

Het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm wordt op zondag tot en met donderdag uiterlijk om 24.00 uur en op de dag volgend op vrijdag en zaterdag uiterlijk om 01.00 uur beëindigd.

Verlichting

Een incidentele festiviteit melden is ook van toepassing wanneer u de verlichting van uw sportaccommodatie na 23:00 uur of voor 07:00 uur ingeschakeld wil hebben.

Melden

Regel de melding van uw incidentele festiviteit minimaal 15 dagen van tevoren. De activiteit moet passen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Is dit niet het geval, dan kan er sprake zijn van een evenement.

Melden incidentele festiviteit

Kosten 2024

 • Aan een melding incidentele festiviteit zijn geen kosten verbonden.
 • Een ontheffing voor het afwijken van de openingstijden kost in 2024 € 57,-
6. Melden paracommerciële activiteit

Paracommercie in sportkantines en dorpshuizen

Paracommercie kan van toepassing zijn op stichtingen of vereniging die een paracommerciële instelling, zoals sportkantine, verenigingslokaal of wijkgebouw uitbaten. Een activiteit is paracommercieel als tegelijkertijd sprake is van onderstaande drie punten:

 • U bent een paracommercieel rechtspersoon (stichting of vereniging);
 • Tijdens de bijeenkomst wordt alcohol geschonken;
 • De bijeenkomst is van persoonlijke aard (meestal met een feestelijk karakter) of gericht op personen die niet bij de vereniging of stichting betrokken zijn.

Melden

De activiteit moet passen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Is dit niet het geval, dan kan er sprake zijn van een evenement.

Melden paracommerciële activiteit

Kosten 2024

 • Aan een melding paracommerciële activiteit zijn geen kosten verbonden.
 • Een ontheffing voor het afwijken van de openingstijden kost in 2024: € 57,-
7. Ontheffing afwijken openingstijden

In artikel 2:29 APV Meierijstad staan de sluitingstijden voor horeca-inrichtingen, sportkantines en dorpshuizen genoemd.

Voor horeca-inrichtingen die aan detailhandel verwant zijn wordt de in de Winkeltijdenwet genoemde sluitingstijd van 22:00 uur aangehouden.

De genoemde sluitingstijden voor sportverenigingen gelden niet voor de sportverenigingen die het convenant ‘paracommercie sportorganisaties gemeente Meierijstad 2019’ hebben ondertekend. Voor deze verenigingen geldt dat de sportkantine elke dag tot 00:00 uur geopend mag zijn.

Ontheffing

De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. Om een ontheffing aan te vragen kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@meierijstad.nl.

Kosten 2024

Een ontheffing voor het afwijken van de openingstijden kost in 2024: € 57,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

8. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horeca-inrichting is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente verplicht. Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras).

Kosten 

Voor de kosten verwijzen wij u naar artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

9. Meer informatie

Wetgeving en beleid

Bouwen, verbouwen, inrichten en/of gebruiken horecaonderneming

U kunt met de Omgevingswet te maken krijgen wanneer u een horecaonderneming gaat bouwen, verbouwen, inrichten en/of gebruiken. Deze wet bepaalt wanneer een omgevingsvergunning noodzakelijk is, wanneer deze moet worden geweigerd, en welke technische eisen gesteld worden waaraan horeca-inrichtingen moeten voldoen. Dit gebeurt uit het oogpunt van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In sommige gevallen volstaat een melding. Zie voor meer informatie Omgevingsvergunning aanvragen of gebruiksmelding doen.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving stelt algemene regels aan bedrijven met betrekking tot milieu. Deze regels hebben onder meer betrekking op lozingen, lucht- en bodemkwaliteit, energie, geluid en afvalbeheer. Via het Omgevingsloket kunt u:

 • met de vergunningcheck controleren of een vergunning of melding nodig is
 • met ‘Maatregelen op maat’ inzicht krijgen in alle maatregelen die u kunt nemen om u aan de regels te houden die altijd gelden voor een werkzaamheid
 • met  ‘Aanvragen’ online een aanvraag of melding indienen.

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413 of e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.