Maak jouw evenement voor iedereen toegankelijk

Maak jouw evenement toegankelijk voor rolstoelers, slechthorenden, blinden of andere personen met een functiebeperking.

Zo’n 12% van de inwoners van Nederland zijn rolstoelgebonden, slechthorend, blind of hebben een andere functiebeperking. Met deze checklist vragen wij extra aandacht voor specifiek deze groep. Met de tips en aandachtpunten in onderstaande lijst kunt u ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uw evenement kunnen bezoeken. Stichting Toegankelijk Meierijstad wenst u veel succes en stelt uw medewerking zeer op prijs!

Bereikbaarheid van het evenement

 • Is de route naar hoofdingang duidelijk aangegeven? (bordjes, pijlen)
 • Zijn er (evt. tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen bij de hoofdingang? (op maximaal 50 meter afstand)
 • Is evenement vanaf openbare weg via een verharde, vlakke en obstakelvrije looproute van minimaal 120 cm breed te bereiken?

Het evenementen-terrein

 • Zijn hoogteverschillen groter dan 2 cm overbrugbaar gemaakt met afgeschuinde plank, hellingbanen of lift? (ook evt. podia?)
 • Zijn assistenthonden op het terrein toegestaan?

Deuren en gangen

 • Hebben alle deuren vrije doorgang van min. 85 cm en zijn ze makkelijk te openen?
 • Hebben alle doorgangen (paden, looproutes) een breedte van minimaal 120 cm.?
 • Zijn de nooduitgangen bruikbaar? (snel te openen/niet geblokkeerd)
 • Is er een evacuatieplan voor gebruikers met een beperking?

Zit- en staanplaatsen

 • Zijn er plaatsen (met goed zicht) voor rolstoelgebruikers?
 • Zijn er gereserveerde plaatsen voor mensen slecht ter been/rolstoelgebruikers?

Attracties/tentoonstellingen/musea 

 • Zijn voorstellingen/attributen zichtbaar vanuit rolstoel?

Zalen en restauratie

 • Zijn er voldoende vrije doorgangen van minimaal 90 cm breed?
 • Zijn een aantal tafels onderrijdbaar (minimaal 70 cm) voor rolstoel?
 • Wordt het buffet bediend en is het vanuit rolstoel bruikbaar?

Persoonlijke verzorging

 • Is een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig?
 • Is er een verzorgingsruimte of goed bereikbare EHBO-post?
 • Zijn balies en recepties, eventueel deels verlaagd, maximaal 1 meter hoog? Als iets overhandigd moet worden is voor rolstoelgebruiker de maximale hoogte 80 cm.

Informatievoorziening

 • Is belangrijke informatie – programmaboekjes, menu’s – ook beschikbaar in groot lettertype? (14 tot 16 punts met duidelijk kleurgebruik en contrast).
 • Wordt er tijdens het evenement rekening gehouden met mensen met een visuele of auditieve beperking?