Format Verkeersplan

Evenementen kunnen door hun omvang en inhoud veel invloed hebben op het verkeer. Als dit het geval is moet bij evenementen een verkeersplan worden opgesteld, met daarbij ook een verkeerstekening. Dit heeft tot doel om de bezoekersstromen te regelen en de overlast voor bedrijven, bewoners en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. De onderdelen uit dit format kunnen daarvoor, voor zover van toepassing, gebruikt worden.

Gaat u een evenement organiseren waarbij de deelnemers een route over de weg moeten volgen? Dan moet u een routekaart bijvoegen met daarop aangegeven de tijdstippen waarop de deelnemers bepaalde punten op de route passeren. In het verkeersplan moeten de volgende aspecten worden uitgewerkt/beschreven. De verkeerstekening moet op een duidelijke ondergrond met duidelijk zichtbaar de straatnamen opgemaakt worden.

1. Bezoekers/deelnemers evenement
 • Geef aan op welke wijze bezoekers/deelnemers naar het evenement komen (auto, fiets, openbaar vervoer, te voet). Maak hiervan ook een verdeling in percentages.
  • Voor grote evenementen is het wenselijk is het om voertuigen van fietsers en voetgangers te scheiden zodat menging van deze verkeersstromen voorkomen wordt.
 • Geef aan of het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen wordt gestimuleerd en op welke wijze.
2. Afsluitingen en omleiding
 • Geef aan of er gebruik gemaakt gaat worden van de rijbaan en/of parkeerruimte.
 • Geef aan welke weg(en) en/of parkeerruimte moeten worden afgesloten voor verkeer en op welke data en tijdstippen (houd rekening met op- en afbouwen).
 • Geef aan hoe de omleidingsroute voor het (doorgaand) verkeer loopt (als wegen worden afgesloten).
  • Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand (hek bewaarder) bij staan.
3. Overige verkeersmaatregelen
 • Geef aan op welke wegen overige verkeersmaatregelen moeten worden getroffen, denk aan:
  • Parkeer- en stopverbod
  • Éénrichtingsverkeer
  • Snelheidsbeperking
  • Bewegwijzering
 • Geef aan of en op welke wegen de inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is (inclusief data en tijden). De organisatie moet zorgen voor voldoende verkeersregelaars. De politie bepaald uiteindelijk in overleg de plaatsen en het aantal Verkeersregelaars. Verkeersregelaars moeten, voordat zij kunnen worden aangesteld door de wegbeheerder, een instructie volgen:
  • De organisatie moet ervoor zorgen dat hun verkeersregelaars de instructie hebben gevolgd; 
  • De organisatie moet ervoor zorgen dat de juiste wettelijk verplichte kleding voor verkeersregelaars gedragen wordt. De organisatie moet alle verkeersregelaars verzekeren tegen risicoaansprakelijkheid;
  • Meer informatie is te vinden op: de website van verkeersregelaarsexamen.
4. Parkeren
 • Geef aan welke parkeergelegenheden voor auto’s beschikbaar zijn en hoeveel.
 • Geef de locaties en aantallen aan van de fietsparkeergelegenheden.
5. Calamiteitenroutes en bereikbaarheid hulpdiensten

Geef aan wat de calamiteitenroutes zijn van de brandweer, ambulance en politie;

 • Gedurende uw evenement moet bij straatafsluitingen steeds een vrije doorgang gegarandeerd worden, vrij van obstakels over een breedte van 3,5 meter.
 • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
 • Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
 • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
 • Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen.
 • Uitgangen en nooduitgangen van winkels, cafés en dergelijke moeten vrij blijven. Kijk hierbij goed naar de omgeving en het gebied en leef je hierbij in in de situatie en het scenario, bijvoorbeeld een brand op het evenement.
6. Verkeersvoorlichting
 • Geef aan hoe deelnemers, bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht worden over stremmingen, parkeerfaciliteiten en andere verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld met vooraankondigingsborden).
 • Geef aan welke informatie wordt gecommuniceerd en van welke communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt.
7. Plaatsen/verwijderen borden
 • Wanneer worden de borden geplaatst en verwijderd?
 • Wie gaat de borden plaatsen? 
 • Worden er ook borden geplaatst langs een provinciale weg of Rijksweg? Wanneer dit het geval is, is er ontheffing aangevraagd bij de provincie en/of Rijkswaterstaat?
 • Zijn er ook afzettingen van provinciale wegen of Rijkswegen nodig? Heeft de provincie/Rijkswaterstaat toestemming verleend?
8. Waarborging staat van de openbare weg en het openbare groen
 • Geef aan hoe grote schade aan de openbare weg en het openbare groen naar aanleiding van het evenement wordt voorkomen.