Inritvergunning

Wilt u een inrit of uitweg maken of aanpassen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

U heeft deze vergunning ook nodig als het alleen gaat om

  • de verlaging van een trottoirband 
  • of het verbreden van uw inrit.

U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket. Kies voor de vergunning voor ‘het aanleggen of veranderen van een uitrit’. Stuur bij uw aanvraag overzichtelijke tekeningen en duidelijke foto’s mee van:

  • De huidige situatie en nieuwe situatie met de afmetingen en locatie van de gewenste inrit;
  • Alles wat in de weg staat voor de inrit zoals bomen, lantaarnpalen en parkeerplaatsen.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit wanneer noodzakelijk verlengen met 6 weken.

Inrit over een watergang (bijvoorbeeld een sloot) naar de openbare weg

Neem dan eerst contact op met waterschap Aa en Maas of waterschap De Dommel. Sluit de inrit aan op een provinciale weg dan zal de provincie ook betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag.

Voorwaarden
  • Gevaar voor het verkeer moet voorkomen worden;
  • De inrit/uitweg mag niet zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats;
  • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast;
  • Een tweede inrit/uitweg mag nooit ten koste gaan van openbare parkeerplaatsen of openbaar groen.

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld aan de hand van de beleidsnotitie Inritten en Paden van de Gemeente Meierijstad.

Kosten 

In de meeste gevallen zijn de legeskosten voor een omgevingsvergunning voor een inrit/uitweg € 158,-. Ook wanneer de vergunning niet verleend wordt, zullen deze kosten (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht.

Daarnaast komen de kosten voor het aanleggen van de inrit/uitweg altijd voor uw rekening. U heeft de keuze om zelf de aannemer voor de inrit te kiezen indien deze voldoet aan de uitvoeringseisen van de gemeente. In uw vergunning zal beschreven worden hoe de inrit uitgevoerd moet worden. U kunt er ook voor kiezen om ons de opdracht uit te laten zetten.