Inritvergunning

Wilt u een inrit of uitweg maken of aanpassen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. 

U heeft deze vergunning ook nodig als het alleen gaat om

 • de verlaging van een trottoirband 
 • of het verbreden van uw inrit.

U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket. Kies voor de vergunning voor ‘het aanleggen of veranderen van een uitrit’. Om de aanvraag te kunnen beoordelen hebben we een aantal gegevens nodig. Stuur bij uw aanvraag overzichtelijke tekeningen en duidelijke foto’s mee van:

 • de huidige situatie en nieuwe situatie met de afmetingen en locatie van de gewenste inrit;
 • alles wat in de weg staat voor de inrit zoals bomen, lantaarnpalen en parkeerplaatsen.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit wanneer noodzakelijk verlengen met 6 weken. Als uw aanvraag niet compleet is, kan het langer duren. 

Inrit over een watergang (bijvoorbeeld een sloot) naar de openbare weg

Neem dan eerst contact op met waterschap Aa en Maas of waterschap De Dommel. Sluit de inrit aan op een provinciale weg dan zal de provincie ook betrokken zijn bij de afhandeling van uw aanvraag.

Voorwaarden
 • Het uitgangspunt is één uitweg per woning van maximaal 3,50 meter breed;
 • Gevaar voor het verkeer moet voorkomen worden;
 • De inrit/uitweg mag niet zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeermogelijkheid;
 • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast;

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld aan de hand de beleidsregels uitwegen 2022 van de Gemeente Meierijstad.

Als u toch een tweede inrit wilt, moet u onderbouwen dat een tweede uitweg noodzakelijk is in het belang van de verkeersveiligheid op de weg of een verbetering is voor de omgeving.

Kosten
 • De legeskosten voor een omgevingsvergunning inrit/uitweg bedraagt € 170,-. Deze bedragen staan vermeld in de legesverordening.
 • Vergunning niet verleend? Ook dan betaalt u deze kosten of een gedeelte hiervan.
 • Daarnaast betaalt u zelf de kosten voor het aanleggen van de inrit/uitweg. U kunt zelf de aannemer voor de inrit kiezen. Deze moet wel voldoen aan de uitvoeringseisen van de gemeente. In uw vergunning beschrijven wij de uitvoering van uw inrit. U kunt er ook voor kiezen om ons de opdracht uit te laten zetten.