Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Wilt u kabels en leidingen ondergronds leggen in openbaar gebied, dan moet u dit melden bij de gemeente. Houd bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met aanwezige kabels en leidingen (voor telecommunicatie, gas, water, elektriciteit of afvalwater). Informatie over de ligging van deze leidingen kunt u apart opvragen bij het Kadaster.

Voor het aanleggen van bovengrondse kabels en leidingen hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Het gaat daarbij veelal om grotere appendages/ bedieningskasten/ bedieningsgebouwtjes/ antenne installaties en dergelijke die vooraf een omgevingsvergunning vragen.

Voorwaarden en kosten​​​​

Wilt u als beheerder van een kabel- of leidingnet of als bedrijf of particulier, een kabel of leiding aanleggen of verwijderen of hieraan onderhoudswerkzaamheden verrichten, dan is hierop van toepassing het Handboek Kabels en Leidingen van de gemeente Meierijstad.

Als u één van bovenstaande werkzaamheden wilt uitvoeren, moet u dit melden of een vergunning/instemmingsbesluit aanvragen via de website van MOOR.

De kosten zijn conform de legesverordening.

Boven- of ondergrondse leidingen

Bovengrondse leidingen

Wilt u bovengrondse leidingen met toebehoren aanbrengen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Ondergrondse leidingen

Voor ondergrondse leidingen geldt het volgende:

  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij de gemeente via MOOR
  • De gemeente coördineert de meldingen aan de hand van informatie van het Kadaster. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.
  • Voor het aanbrengen van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor het aanbrengen van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

Bij de aanvraag moet u een situatieschets (schaal 1:500) toevoegen. Daarnaast moet u aangeven wat voor soort buisleiding u wilt toepassen en waarvoor deze gebruikt gaat worden.