Vertrek naar buitenland doorgeven

U emigreert als u van plan bent om minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland te zijn. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Vanaf 5 dagen voor vertrek kunt u online aangifte doen als er niemand meer op het oude adres achterblijft.

Emigratie online doorgeven

U kunt online aangifte doen, als er niemand meer op het oude adres achterblijft. De volgende personen kunnen online het vertrek doorgeven:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders voor hun meerderjarige kinderen, als zij op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij op hetzelfde adres wonen

U krijgt zo snel mogelijk een bevestiging van uw vertrek toegestuurd.

Online emigratie doorgeven

Er blijft iemand op uw adres wonen

Dan moet u de aangifte persoonlijk doen. Iedereen die met u meegaat, moet dan persoonlijk bij de afspraak aanwezig zijn (dus ook eventueel minderjarige kinderen). Neem van degene(n) die emigreren een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Persoonlijke afspraak inplannen

Bewijs van vertrek

In veel landen hebt u een bewijs van uitschrijving van uw laatste woonplaats nodig. Dit bewijs kunt u pas aanvragen nadat u bent uitgeschreven naar het buitenland. Hiervoor kunt u terecht bij een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen).

Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt dit document voor uw vertrek aanvragen.