Vertrek naar buitenland doorgeven

Als u voor meer dan acht maanden naar het buitenland verhuist (emigratie), dan moet u zich uit laten uitschrijven bij de gemeente waar u woont. Dit hoeft niet 8 maanden aaneengesloten te zijn. Aangifte kan vanaf 5 dagen voor vertrek.

Emigratie online doorgeven

U kunt alleen online aangifte doen, als er geen gezinsleden meer op het oude adres achterblijft. Blijven er wel gezinsleden wonen op het adres, dan moet u persoonlijke de emigratie regelen. 

Wie mag een emigratie doorgeven

De volgende personen kunnen online het vertrek doorgeven:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders voor hun meerderjarige kinderen, als zij op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij op hetzelfde adres wonen

Hoe geeft u de verhuizing door

  • Blijft er een gezinslid op het oude adres wonen? Dan moet u persoonlijk op afspraak langskomen. Hierbij zijn aanwezig alle personen die meeverhuizen, dus ook eventueel minderjarige kinderen. Neem van diegene(n) die emigreren een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Blijven er geen gezinsleden meer op het oude adres achter, dan mag u digitaal aangifte doen. De bevestiging van uw vertrek krijgt u toegestuurd. 

Online emigratie doorgeven

Bewijs van uitschrijving

In veel landen hebt u een bewijs van uitschrijving van uw laatste woonplaats nodig De gemeente kan u alleen een bewijs van uitschrijving meegeven op het moment van uitschrijving. Bent u al langer uitgeschreven? Dan kunt u dit bewijs regelen bij een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen).

Verklaring omtrent gedrag

Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Heeft u dit document nodig, vraag het dan aan voordat u emigreert.