Laadpalen voor elektrische auto's

Rijdt u al elektrisch? Of wilt u elektrisch rijden? Op deze webpagina meer informatie over onder andere de locatie van de laadpalen en het aanvragen van een laadpaal.

Waar staan de laadpalen

De locaties waar u uw elektrische auto of motor kunt opladen. Mist u een locatie geef het dan door aan  http://www.oplaadpalen.nl. Zij houden de kaart actueel.

Gebruik van een laadpaal

De laadpaal kan door iedereen gebruikt worden die elektrisch rijdt.

Wilt u een laadpaal gebruiken, dan kost dit geld. De aanbieder brengt het gebruik van de betreffende laadpaal in rekening bij uw eigen laadpasaanbieder. 

Overzicht van aanbieders van laadpassen

Een laadpaal heeft twee oplaadpunten. Één parkeervak wordt altijd gereserveerd voor elektrische auto’s. Wordt de laadpaal vaak gebruikt, dan kan er eventueel een tweede parkeervak komen.

Een laadpaal laten plaatsen of verwijderen

Laadpaal laten plaatsen

In de openbare ruimte mag u niet een eigen laadpaal plaatsen. Daarnaast mag u niet vanuit uw woning een laadkabel naar een openbare laadpaalplek leggen. U riskeert hiermee een boete.

Wilt u een laadpaal plaatsen neem dan contact op met Vattenfall. De gemeente heeft hierover met Vattenfall afspraken gemaakt. Het plaatsen van een laadpaal is gratis.

Voorwaarden

Voor het plaatsen van een laadpaal hanteren wij de volgende vooraarden:

  • Indien er op een loopafstand van circa 300 meter al een laadpaal aanwezig is, wordt aan de hand van het gebruik bepaald of een extra laadpaal noodzakelijk is
  • U heeft geen eigen parkeerplaats

Heeft u een eigen parkeerplek, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een laadpaal.

Aanvragen

  • Dien uw aanvraag in bij Vattenfall.
  • Vattenfall beoordeelt u aanvraag en stuurt deze vervolgens naar de gemeente.
  • Gaan wij als gemeente akkoord, dan volgt er een verkeersbesluit.
  • Men heeft dan ook de mogelijkheid om gedurende een periode van 6 weken bezwaar te maken
  • Daarna zorgt Vattenfall voor het plaatsen en het onderhoud van de laadpaal.

Verwijderen laadpaal

Een laadpaal is niet geplaatst voor één persoon maar staat op een plek waar meer personen gebruik van kunnen maken. De kans is groot dat in de toekomst weer behoefte ontstaat aan een laadpunt. Het aantal elektrische auto’s stijgt.

Einde plaatsingsperiode Vattenfall

Momenteel is Vattenfall verantwoordelijk voor het plaatsen van openbare laadpalen in Meierijstad. Het contract met Vattenfall loopt in 2024 af. Daarna kiezen we een nieuwe aanbieder. dat doen we in samenwerking met andere gemeenten en de provincies Noord-Brabant en Limburg. Op dit moment is de nieuwe aanbieder nog niet bekend omdat het aanbestedingsproces nog gaande is. We zullen u op een later moment hierover informeren.

Om de plaatsingsperiode van Vattenfall goed af te sluiten, hebben we een afspraak gemaakt tot wanneer zij laadpalen zullen plaatsen. Voordat we na een aanvraag overgaan tot plaatsing, moeten we de locaties beoordelen en rekening houden met de bezwarentermijn van het verkeersbesluit. Hierbij volgen we de volgende afspraak:

Aanvragen na 15 maart 20204

Alle aanvragen voor openbare laadpalen die na 15 maart 2024 binnenkomen, zullen normaal worden behandeld door Vattenfall. Na het doorlopen van de procedure zullen deze laadpalen worden overgedragen aan de nieuwe aanbieder. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze laadpalen zullen worden geplaatst. Bezwaar kan leiden tot een langere goedkeuringsperiode.
 

Parkeren bij een laadpaal

Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord. Het verkeersbord geeft aan dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Is de laadplek bezet door een niet-elektrische auto of hybride auto’s, dan kunt u hiervan een melding maken. Een niet-elektrische auto mag op deze plek namelijk niet parkeren.

De parkeerregels zijn zowel voor een elektrische auto als elektrische motor hetzelfde. We zorgen dat er evenveel parkeerplek blijft, passend bij het aantal elektrische- en benzineauto’s. Het percentage parkeerplekken voor elektrische voertuigen stijgt wanneer we zien dat benzineauto’s worden vervangen door elektrische auto’s. Door het plaatsen van een laadpaal vervalt de parkeerplaats dus niet.

Bezwaar laadpaal voor de deur

Het kan zijn dat één of meerdere bewoners en/of werknemers een aanvraag hebben gedaan voor een laadpaal. Deze aanvraag is getoetst op een aantal eisen. Er is vervolgens een meest geschikte plaats gekozen in overleg met de gemeente.

De gemeente neemt over alle goedgekeurde aanvragen voor een laadpaal een verkeersbesluit. Dan start een periode van 6 weken waarin u eventueel bezwaar kunt maken tegen dit besluit. U kunt geen bezwaar meer maken zodra de laadpaal is geplaatst.

De aanvragen en besluiten die de gemeente neemt, vindt u op de website van de Overheid

Subsidiemogelijkheden

U kunt helaas geen subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische voertuig of laadpunt.