Verbindingsweg N279

Op deze webpagina vindt u meer informatie over de verbindingsweg vanaf de toekomstige afslag van de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen in het gebied Veghel-West (Dubbelen, Doornhoek, Foodpark). Voor meer informatie over de N279 (de provinciale weg langs het kanaal) verwijzen wij u naar de website van de Provincie.

Waarom dit project?

Met de opwaardering van N279 door de Provincie was er lange tijd zicht op een omleiding om Veghel. Die omleiding zou langs de bedrijventerreinen Veghel-West (Dubbelen, Doornhoek en Foodpark) komen en daarmee een goede ontsluiting vormen voor deze bedrijventerreinen. In de zomer van 2017 is er echter besloten om de N279 over het huidige tracé door Veghel te behouden. Om toch de bedrijventerreinenontsluiting te kunnen verbeteren, wordt er vanaf de afslag bij Keldonk een nieuwe verbindingsweg gerealiseerd. Daarvoor zijn we bezig met de voorbereidende onderzoeken.

Planning

Als gevolg van de vernietiging van het PIP N279 hebben we het MER-onderzoek naar de Verbindingsweg op pauze gezet. De tracés die we voor deze weg aan het onderzoeken waren, startten allemaal bij de beoogde ongelijkvloerse aansluiting op de N279 bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken door te zetten. Dat kan pas als er vanuit de Provincie weer voldoende zekerheid is over het vervolg van het plan voor de N279. Op basis van de dan actuele informatie kunnen we mógelijk weer verder met de planvorming voor de Verbindingsweg. Helaas hebben we nog geen zicht op de termijn waarop er meer duidelijk is hierover. We betreuren dat hierdoor voor een grote groep inwoners de bestaande onzekerheid langer aanhoudt.

De notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘MER Verbindingsweg N279’ 

De notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘MER Verbindingsweg N279’ lag tot 3 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. Deze stukken zijn te vinden op Overheid.nl.

Vragen

Heeft u nog vagen stuur dan een mail naar verbindingsweg@meierijstad.nl